Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt turvallisuustutkintalain (525/2011) nojalla käynnistää turvallisuustutkinnan ratsastusmaneesin sortumisesta Laukaalla 13.2.2013.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija DI Jukka Koponen ja jäseniksi asiantuntijat DI Juha Elomaa ja Ins. (AMK, yl) Toni Kekki. Tutkinnan johtajana toimii johtava tutkija Kai Valonen.

Turvallisuustutkinnassa selvitetään tapahtumien kulku, syyt ja seuraukset sekä tehdyt pelastustoimet ja viranomaisten toiminta. Lisäksi selvitetään johtamis-, valvonta- ja tarkastustoimintaa sekä mahdollisia puutteita turvallisuutta ja viranomaisia koskevissa säännöksissä ja määräyksissä. Tutkinnan tarkoituksena on turvallisuuden parantaminen, joten tutkinnassa tullaan esittämään suosituksia, joita toteuttamalla vastaavanlaiset vahingot voidaan jatkossa välttää. Tutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi.
Tutkinnasta laaditaan julkinen tutkintaselostus, jonka valmistumisen tavoiteaika on 12 kk. Tutkinnan etenemisestä tiedotetaan tutkinnan kuluessa tarpeen mukaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.