Kunnalliset ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt tarkastivat ratsastuspalvelujen turvallisuutta kesän ja syksyn 2012 aikana Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Tarkastukset olivat osa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vuodelle 2012 tulossopimuksessa sovittuja tulostavoitteita. Toteutetun valvontaprojektin tulokset olivat hyvin samansuuntaiset kuin aiemmin vuonna 2006 Länsi-Suomen läänin alueen valvontaraportissa. Ratsastuspalveluita tarjoavilla toiminnanharjoittajilla riittää edelleen kehitettävää palvelun turvallisuuden parantamisessa.

Tarkastuksia tehtiin yhteensä 79 kpl 17 valvontayksikön ja 28 kunnan alueella. Yleisimmät ratsastustalleilla tarjottavat palvelut olivat ratsastustunnit maneesissa, kentällä tai maastossa sekä tallipaikkavuokraus. Ratsastusleirejä oli myös tarjolla yli puolella talleista. Sen sijaan yöpymisvaelluksia oli tarjolla vain muutamassa tallissa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella oli vuoden 2011 lopussa 170 ratsastuspalveluja tarjoavaa yritystä.

Tallien henkilökunta pätevää ja ryhmäkoot suositusten mukaisia

Asiakkaita ohjeistettiin tallikäyttäytymisessä ja turhien riskien välttämisessä pääsääntöisesti hyvin. Myös markkinointimateriaalin todettiin täyttävän vaatimukset realistisuuden suhteen ja antavan riittävät tiedot asiakkaille terveyden ja turvallisuuden osalta.

Henkilökunnan arvioitiin olevan pääsääntöisesti pätevää, hallitsevan toiminnan hätätilanteissa ja huomioivan turvallisuusasiat toiminnassaan. Henkilökunnalle annettiin kuitenkin turvallisuuskoulutusta liian harvoin. Samanaikaisesti ratsastavien asiakkaiden maksimiryhmäkoko suositus (max 9 ratsastajaa / ryhmä) toteutui lähes kaikissa ratsastuspalveluissa.

Hätätilanteessa ajo-ohjeet puuttuvat

Turvallisuusasiakirjan laatiminen tuli pakolliseksi kaikille ratsastuspalvelujen tarjoajille heinäkuun 2012 alusta alkaen. Se puuttui edelleen 14 % ratsastustalleilta. Tarkastettujen turvallisuusasiakirjojen sisältö todettiin myös usein (40 %) puutteelliseksi. Hätätilanneohjeista puuttuivat usein tallin osoitetiedot ja ajo-ohjeet. Sen sijaan palo- tai pelastusyksiköllä oli esteetön pääsy tallialueelle kaikilla tarkastetuilla talleilla.

Ratsastustalleista, jotka tarjosivat vaellus- ja maastoratsastusta, vain noin puolet oli laatinut tätä toimintaa varten erillisen turvallisuussuunnitelman. Toimintaohjeita eksymisen varalle ei ollut aina huomioitu näissä ohjeissa. Mukana kuljetettavissa ensiapuvälineissä sekä majoitustilojen paloturvallisuuden varmistamisessa todettiin yleisesti puutteita.

Laukaan onnettomuustallilla huolto- ja kunnossapitosuunnitelma kunnossa

Rakenteiden ja rakennusten kunto todettiin lähes kaikilla ratsastustalleilla toimintaan soveltuvaksi. Niiden kunnosta huolehdittiin, mutta kunnossapito ei useinkaan ollut suunnitelmallista eikä tehdyistä huolloista pidetty kirjanpitoa. Puutteita todettiin mm. katsomon suoja-aidoissa sekä sähköaitojen varoitusmerkinnöissä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston terveydenhuollon ylitarkastaja Merja Virtasen mukaan onnettomuustallilla Laukaassa ei todettu tarkastuksessa puutteita turvallisuudessa, eikä kunnossapidossa. Valvojan tarkastus on kuitenkin vain silmämääräinen ja toiminnanharjoittaja vastaa viime kädessä rakenteiden kunnosta, sanoo Virtanen.

Suurimmaksi riskiksi ratsastuspalveluissa arvioitiin putoamiset hevosen selästä. Suurella osalla tarkastetuista ratsastustalleista oli joskus sattunut jonkinlainen putoamistapaturma.  Vakavimpia loukkaantumisia olivat erilaiset murtumat.

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan tästä

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi