EU:n kilpailukykyministerit kokoontuvat Brysselissä 18.–19.2.2013. Suomea kokouksessa edustavat elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ja työministerin valtiosihteeri Janne Metsämäki. Neuvostossa allekirjoitetaan sopimus eurooppalaisesta patenttituomioistuimesta ja keskustellaan muun muassa yrittäjyydestä.

Patenttituomioistuin on osa yhtenäisen eurooppalaisen patenttijärjestelmän kehittämistä. Kokonaisuuden toinen osa eli yhtenäisen patenttisuojan luovat EU-asetukset hyväksyttiin 17.12.2012.

Patenttituomioistuin käsittelee EU-asetuksiin perustuvia uusia yhtenäisiä eurooppapatentteja sekä nykyisiä ns. klassisia eurooppapatentteja koskevat riita-asiat. Allekirjoittamisen jälkeen käynnistyvät kansalliset ratifiointimenettelyt jäsenmaissa. Patenttijärjestelmän uudistus astuu todennäköisesti voimaan vuoden 2015 kuluessa.

Suomi pyrkii siihen, että eurooppalainen patenttijärjestelmä palvelee suomalaisia yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla ja että uudistuksen käyttöönotosta tulee käyttäjien kannalta mahdollisimman sujuva.

Kokouksessa keskustellaan Euroopan komission Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelmasta, jonka tarkoitus on helpottaa uusien yritysten perustamista ja tukea yrittäjiä. Suomen mukaan huomiota tulisi kiinnittää erityisesti rahoituksen saatavuuteen, säädösympäristön kehittämiseen ja markkinoillepääsyn helpottamiseen.

Lisäksi neuvostossa keskustellaan EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan sekä sisämarkkinoiden ja teollisuuden kilpailukyvystä. Siellä käsitellään myös EU:n REACH-kemikaaliasetusta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.