Kuntalaki on kunnan hallintoa, päätöksentekoa ja taloutta koskeva yleislaki. Kuntalakia uudistetaan parhaillaan. Laki valmistellaan avoimen hallinnon periaatteiden mukaisesti.  Keväällä 2013 otakantaa.fi –foorumilla avataan kuntalakiin liittyvien keskustelujen sarja.

Keskustelun yleisteemana on Millainen kuntalaki tulevaisuuden kunnalle tarvittaisiin? 

Lisäksi porrastetusti keskusteluun nousevat kevään aikana teemat:

* Sähköiset mahdollisuudet päätöksenteossa (viikko 7-)

* Kuntatalous (viikko 8-  )

* Kuntademokratia (maaliskuun loppu)

* Kunnan päätöksenteko ja johtaminen (maaliskuun loppu)

* Kunnat ja markkinat (huhtikuu)

* Vaalit (huhtikuu).

Lainvalmisteluun voi siis vaikuttaa otakantaa.fi -foorumilla keskustelemalla, kysymyssarjoihin vastaamalla, osallistumalla chat-keskusteluun tai vastaamalla gallupiin; sopivia tapoja on monia ja niitä kaikkia käytetään kevään mittaan. Lainvalmistelijat seuraavat keskusteluja ja osallistuvat keskusteluun. Keskusteluissa esiin nousevat teemat vaikuttavat seuraavien teemojen kysymysten asetteluihin.

Keskusteluun voi osallistua joko nimettömänä tai omalla nimellä, kansalaisena tai virkamiesstatuksella, tunnistautuneena tai anonyymisti.

Hallituksen esityksestä kuntalaiksi järjestetään myöhemmin virallinen lausuntokierros kunnille ja sidosryhmille.

* Arjen tärkeät päätökset tehdään kunnissa. Haluan rohkaista kaikkia kuntalaisia osallistumaan kuntalakikeskusteluun. Uudet osallistumisen tavat tuovat meille paljon uutta tietoa perinteisten tapojen rinnalle ja näitä uusia osallistumisen elementtejä pitää saada myös mukaan kuntalakiin, sanoo hallinto- ja kuntaministeri Virkkunen. Myös kuntatalouden kysymykset ovat moninaiset, miten selviämme tulevaisuuden palvelutarpeiden kasvusta. Toivon vilkasta keskustelua kevään mittaan. Olen foorumilla mukana chat-keskustelussa keskiviikkona 3.4.2013 klo 9 – 11, tervetuloa keskustelemaan linjoille tuolloin, rohkaisee ministeri Virkkunen.

Kuntalain valmistelun aikataulu

Keskustelu otakantaa.fi:ssä, kevät 2013

Kuulemistilaisuudet kunnille ja muille sidosryhmille, kevät 2013-

Hallituksen esityksen valmistelu, syksy 2013 – kevät 2014

Hallituksen esitystä koskeva lausuntokierros, kevät 2014

Eduskuntakäsittely, syksy 2014

Uuden kuntalain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta

Kuntalain valmistelu

Kuntalakia valmistellaan neljässä eri jaostossa. Jaostojen työtä koordinoi ja ohjaa työvaliokunta. Jaostot ovat Toimielimet ja johtaminen -jaosto, Demokratiajaosto, Talousjaosto sekä Kunnat ja markkinat -jaosto. Parlamentaarinen seurantaryhmä seuraa kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelutyötä.

Lisätietoa:

http://www.kuntauudistus.fi

http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0107_kuntauudistus/09_kuntalakiuudistus/index.jsp

https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Hankkeet/Millainen_kuntalaki_tulevaisuuden_kunnalle

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.