Asuntoministeri Krista Kiuru Kuvaaja: Pentti Hokkanen/YHA Kuvapankki

Ympäristöministeriö on tänään tiedottanut rakennusvalvontaviranomaisten kautta Isola-nimisiä rakenteita sisältävien maneesien omistajille, että heidän kiinteistössään on rakenteita, jotka voivat olla turvallisuusriski. Ympäristöministeriö kehottaa kuntien rakennusvalvontaviranomaisia asettamaan kolme tiedossa olevaa riskirakennusta käyttökieltoon, kunnes rakenteiden turvallisuus on selvitetty.

“Vetoan riskirakenteisten maneesien omistajiin: tutkituttakaa kiinteistönne rakenteet viipymättä. Laukaan maneesin sortumisen kaltaista tragediaa ei saa tapahtua uudelleen”, asuntoministeri Krista Kiuru painottaa.

Aiempien laajarakenteisten kiinteistöjen sortumisen johdosta on luotu menettely, jossa ympäristöministeriö tiedottaa onnettomuusuhasta rakennusvalvontaviranomaisten kautta kiinteistönomistajille. Näin toimittiin myös vuonna 2010, kun tapahtui useita sortumia. Kiinteistön tarkastuttaminen varoituksen jälkeen on kiinteistönomistajan vastuulla.

Uusissa rakennuksissa vaativien rakenteiden suunnitteluun ja valvontaan on luotu erityismenettely. “On muistettava, että rakennuksemme ovat turvallisia ja kyseessä on valitettava ja surullinen poikkeustapaus”, asuntoministeri Krista Kiuru muistuttaa.

Ympäristöministeriö on kutsunut ensi viikolla rakennusalan toimijat koolle pohtimaan, kuinka laajarakenteisten kiinteistöjen turvallisuutta voidaan edelleen kehittää ja vahvistaa rakennesuunnittelun ja rakentamisen osaamista.

“Haluamme samassa yhteydessä tähdentää ympäristöministeriön asiasta antamien ohjeiden ja määräysten merkitystä ja selvittää, onko niiden tulkitsemisessa täsmentämisen tarvetta”, Kiuru sanoo.

Ympäristöhallinnon verkkosivuille (www.ymparisto.fi/ym) perustetaan sivu, jossa on ajankohtaista tietoa riskirakenteisten maneesien tilanteesta. Ympäristöministeriö tiedottaa heti, kun Isola-nimisiä rakenteita sisältävät maneesit on tarkastettu.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.