Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

“Odotan Köyliön susi-illalta avointa, asiallista keskustelua ongelmista ja ratkaisuehdotuksista. On hyvä, että paneelissa on mukana laajalti erilaisia intressejä. Susiin liittyy monia täysin vastakkaisia näkemyksiä. Siksi on hyvä, että tämänkaltaisissa keskusteluissa ei suljeta mitään niistä pois”, ministeri Jari Koskinen toteaa.

Ministeriö on ryhtynyt toimiin yleisen tilanteen rauhoittamiseksi. Ehdotus viiden suden lisäyksestä suurimpaan sallittuun saalismäärään on parhaillaan lausunnoilla. Lisäkiintiö kohdistetaan erityisesti asutuksen lähellä pyöriviin pihasusiin. Alueelliset riistaneuvostot kartoittavat oman alueensa tarpeen ja tekevät esityksen valtakunnalliselle riistaneuvostolle, joka antaa suosituksen siitä mihin luvat tulisi kohdentaa. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö käynnistää maaliskuussa suurpetopolitiikan ulkopuolisen arvioinnin. Arvioinnilta ministeriö odottaa kehittämisehdotuksia suurpetokantojen hoitoon ja suojeluun.

“On selvää, että pihasusiongelmaan on nyt puututtava. Siihen voidaan puuttua poliisin toimesta sekä nyt lausunnolla olevan lisäkiintiön avulla. Tämä ei kuitenkaan riitä. Olen pyytänyt, että alueelliset riistaneuvostot ja valtakunnallinen riistaneuvosto pohtisivat myös sitä, mihin muihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä”, Koskinen summaa.

On myös tärkeä muistaa, että ihmiset arvioivat susikannan omien havaintojensa perusteella usein suuremmaksi kuin mikä se todellisuudessa on. Vaikka koko valtakunnan tasolla susikanta on vähentynyt, ongelmat keskittyvät tietyille paikkakunnille kuten Huittisten-Köyliön seudulle. Maa- ja metsätalousministeriö ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) sopivatkin tällä viikolla, että RKTL sijoittaa ministeriön rahoituksella Länsi-Suomen alueelle kenttähenkilön, joka toimii erityisesti Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla. Kenttähenkilö auttaa selvittämään entistä tarkemmin alueen suurpetokantojen kokoa, levinneisyyttä ja liikkuvuutta sekä pyrkii lisäämään vuorovaikutusta eri sidosryhmien välillä.

“On tärkeätä, että tutkimuksen ja alueen kansalaisten välinen vuorovaikutus toimiin. Itse pidän tärkeänä lisäksi sitä, että susia saataisiin pannoitettua. Se auttaa meitä kannanarvioinnissa ja pihasusiongelman tunnistamisessa. Odotan myös paljon tulevalta suurpetopolitiikan ulkopuoliselta arvioinnilta. Se antaa toivottavasti meille uusia väyliä hallita susikantaa ja ottaa nämä linjaukset mukaan hoitosuunnitelman päivitykseen.”, Koskinen toteaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.