Työministeri Lauri Ihalainen (sd.) ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok.) selvittivät perjantaina 15.helmikuuta eduskunnan suurelle valiokunnalle ensi viikon EU:n ministerineuvostojen valmisteluja. Niissä käsitellään energiapolitiikkaa ja kilpailukykyasioita.

Ministerit Ihalainen ja Vapaavuori selvittivät valiokunnalle ensi viikolla kokoontuvan kilpailukykyneuvoston asioita. Neuvosto keskustelee vuotuisesta kasvuselvityksestä kilpailukyvyn näkökulmasta ja määrittää pääviestit maaliskuun Eurooppa-neuvostoa varten. Ministerit keskustelevat lisäksi yrittäjyyden toimintasuunnitelmasta, jonka osalta Suomi korostaa etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten ja rahoituksen saatavuuden edesauttamista. Ministeri Ihalaisen mukaan Suomi tuo puheenvuorossaan esille myös omat kansalliset toimenpideohjelmansa yritystoiminnan ja pk-sektorin osalta.

Kilpailukykyneuvostossa käydään myös periaatekeskustelu tieteellisen tiedon saatavuutta koskevasta tiedonannosta. Ministeri Vapaavuoren mukaan tavoitteena on, että yhteiskunta, yritykset ja muut toimijat voisivat hyödyntää olemassa olevaa tutkimustietoa aiempaa laajemmin.

Vapaavuori osallistuu myös liikenne-, televiestintä- ja energianeuvostoon, joka keskittyy energia-asioihin. Neuvosto keskustelee direktiiviehdotuksesta, joka koskee biopolttoaineiden epäsuoria maankäytön muutoksia.  Direktiivin tavoitteena on ehkäistä maankäytön muutoksesta aiheutuvia päästöjä ja  kannustaa siirtymään kehittyneisiin biopolttoaineisiin.  Suomi suhtautuu ehdotuksen tavoitteisiin myönteisesti.

Suomi kannattaa myös kehittyneiden biopolttoaineiden tukemista antamalla niille suurempi painoarvo energian käyttöä koskevien velvoitteiden täyttämisessä. Valiokunnan puheenvuoroissa kuitenkin tuotiin esille, että Suomi ei kannata tyhjentävän listan laatimista niistä yksittäisistä raaka-aineista, joista tuotetut biopolttoaineet lasketaan korotetulla painoarvolla. Listan pitäisi Suomen mukaan toimia esimerkinomaisena ja olla täydennettävissä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.