M/S Finnsun kuvattuna vuonna 2012 Kotkan Hietasessa. Kuvaaja Hannu Vapalahti

Tullin rikostorjunnan toimesta on aloitettu puolustustarvikkeiden maastavientirikosta ja säännöstelyrikosta koskeva esitutkinta Finnlinesin Finnsun aluksesta Vuosaaren satamaan purettuun konttiin liittyvien rikosepäilyjen osalta.

Esitutkinnan aikana on tässä vaiheessa kuultu epäiltynä kolmea M/S Finnsun aluksen kapteenia ja yhtä perämiestä. Lisäksi tutkinnan aikana on kuultu myös muuta Finnlines varustamon henkilökuntaa.

Finnlinesin Finnsun aluksesta purettiin Vuosaaren satamaan 8.1.2013 kontti, joka oli manifestitietojen mukaan matkalla Syyriaan. Kontin sisältöön kohdistuva tullitarkastus suoritettiin Vuosaaren satamassa Helsingin Tullin toimesta 8–9.1.2013.

Tutkinnan aikana saatujen asiantuntijalausuntojen mukaan kontin sisältämät tavarat ovat panssarivaunujen varaosia, jotka Tullin rikostorjunta on tutkinnan yhteydessä takavarikoinut.

Tutkinnallisista syistä sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain salassapitosäännöksistä johtuen ei tavaran lähettäjää tai vastaanottajaa voida kommentoida esitutkintaviranomaisten toimesta.  Alustavien tietojen mukaan näyttää kuitenkin siltä, että kyseessä on Venäjältä Syyriaan suuntautuva kaupallinen kuljetus.

Esitutkinnan yhteydessä on pyydetty virallisia lausuntoja puolustusministeriöstä sekä ulkoasiainministeriöstä. Puolustusministeriöstä saatujen tietojen mukaan tavaraerän kauttakuljetukselle ei ollut haettu tai myönnetty lupaa Suomessa.

Euroopan unionin asettamista puolustustarvikkeiden vientikielloista säädetään neuvoston päätöksin. Saatujen selvityksien perusteella voidaan todeta, että konteissa olleiden panssarivaunujen varaosien toimittaminen, siirto ja vienti Suomen alueelta Syyriaan on EU:n neuvoston päätöksen nojalla kiellettyä.

Tullin rikostorjunnan talousrikostorjuntalinja on esitutkinnan aikana yhteydessä useiden maiden viranomaisiin asian selvittämiseksi. Esitutkinnan jatkuessa tehdään mahdollisesti vielä useita oikeus- ja virka-apupyyntöjä.

Asiaan liittyvästä tiedottamisesta vastaa Tullin rikostorjunta. Tutkinnasta tiedotetaan seuraavan kerran tiedotteella torstaina 14.3.2013 klo 12.00, ellei asiassa tule esiin merkittävää uutta tietoa ennen sitä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.