Rikosuhripäivystyksessä (RIKU) panostetaan kuluvana vuonna nuorten rikoksen uhrien asemaan. Tavoitteena on mm, että rikoksen uhriksi joutuvat nuoret löytäisivät helposti tarvitsemansa tiedon, tulisivat autetuiksi ja selviytyisivät paremmin kokemastaan. Tiedon levittämiseksi avattiin vuoden alussa nuorille verkkosivut osoitteessa www.riku.fi/nuoret. Lisäksi julkaistiin opas Rikosprosessitietoa nuorille rikoksen uhreille. Opas on ladattavissa myös verkkosivuilta.

Perheväkivalta satuttaa nuorta

Arvioiden mukaan noin 20 prosenttia suomalaisista nuorista asuu kodeissa, missä käytetään väkivaltaa. Perheessä tapahtuva väkivalta jää valitettavan usein kodin seinien sisäpuolelle eikä siitä useinkaan ilmoiteta poliisille.

RIKU kehittää palveluita nuoria kuuntelemalla

Väkivaltaisen kodin ilmapiiri vie voimia ja energiaa, sanovat sitä kokeneet nuoret. Tutkimukset osoittavat, että väkivaltaa kotonaan todistaneilla nuorilla on samankaltaisia ongelmia kuin niillä nuorilla, joita on fyysisesti pahoinpidelty. Pelkästään jo väkivaltatilanteen näkeminen ja kuuleminen vaikuttaa nuoren tunne-elämään ja käyttäytymiseen.

Teemaan liittyen nuorilta kysyttiin vanhempien riitelystä Irc-galleriassa. Kuuden päivän kuluessa vastauksia saatiin 273.

Yli puolet nuorista kertoi riitelyn liittyvän lähinnä vanhempien keskinäisiin väleihin. Riitely tuntui yli puolella (60 %) nuorista pahalta tai melko pahalta. Huomattavan suuressa osassa vastauksia (n. 40 %) vanhempien riitely sisälsi pilkkaamista, haukkumista, tavaroiden heittämistä, lyömistä tai potkimista.  Nuoren näkökulmasta riitely päättyi usein (60 %) hiljaisuuteen eikä riitaa soviteltu eikä käsitelty ainakaan nuoren nähden. Vajaa 20 prosenttia nuorista koki, ettei vanhempien riitely lopu koskaan. Vanhempien riitely herätti nuorissa useimmin kyllästymisen, surun ja vihan tunteita.

Väkivalta jättää jälkensä

Väkivallan ilmapiirissä eletty nuoruus jättää jälkensä. Tällaisen toimintatavan omaksuminen johtaa usein vaikeuksiin ihmissuhteissa. Väkivalta voi toistua opittuna käytösmallina. Keinottomuus ratkaista ristiriitoja johtaa helposti väkivaltaan tulevassa parisuhteessa. Vaikka läheskään kaikki väkivaltaa kokeneet nuoret eivät toista väkivaltaa myöhemmissä suhteissaan, johtaa väkivalta helposti väkivaltaan.

Väkivalta ei lopu itsestään

Väkivalta ei lopu itsestään, siksi väkivaltatilanteisiin tulee hakea rohkeasti apua. RIKU palvelee rikoksen uhriksi joutuneita, heidän läheisiään ja rikosasiassa todistavia. RIKU tarjoaa asiantuntija-apua ja neuvoja rikosprosessiin liittyvissä käytännön asioissa. RIKUsta saa myös henkistä tukea ja ohjausta muun soveltuvan tuen pariin.

http://www.riku.fi/nuoret

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.