Taidetehtaan omistavat säätiöt ovat käynnistäneet Taidetehtaalla sisäilman laatuun liittyvän selvityksen. Selvityksiä tehdään pääasiassa toisen kerroksen tanssitiloihin johtavalla Taidekujalla ja kujaan yhteydessä olevissa porrastiloissa sekä viereisissä toisen kerroksen toimistotiloissa. Selvityksen tuloksista tiedotetaan tarkemmin, kun ne ovat valmistuneet.

– Tanssisalin käyttäjät ovat kokeneet, että käytävän ilma on ummehtunut. Ongelmien syytä selvitetään, jotta ne voidaan korjata, kertoo toimitilajohtaja Börje Boström Porvoon kaupungilta.

Ongelmia ei ole havaittu Taidetehtaan yleisö- eikä kokoustiloissa eikä taiteilijoiden tiloissa, eivätkä selvitykset aiheuta haittaa Taidetehtaan tapahtumille ja toiminnalle.

Porvoon kaupungin toimitilajohto on Taidetehtaan tiloissa päävuokralainen, joka vuokraa tiloja muille käyttäjille. Taidetehtaan omistajia ovat Suomen Kulttuurirahasto, Alfred Kordelinin säätiö sekä Emil Aaltosen säätiö, ja rakentamisesta vastaa rakennusosakeyhtiö Hartela.

– Vastuu selvityksistä ja mahdollista korjaustoimenpiteistä on Taidetehtaan omistajilla ja rakennuttajalla. Tilojen vuokralaisena Porvoon kaupunki edellyttää tietysti, että sen vuokraamat tilat ovat toimivat, turvalliset ja hyväkuntoiset.

Taidetehtaan omistajat ja rakennusosakeyhtiö Hartela teettävät selvitykset kahdella taholla, Vahanen Oy:llä ja Ositum Oy:llä. Taidetehtaan omistajasäätiöt ovat lisäksi palkanneet insinööritoimisto Buildnet Oy:n valvomaan rakennusosakeyhtiö Hartelan korjaustöitä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.