Tullin rikosasioina tutkimat GBL:n maahantuontitapaukset kasvoivat vuonna 2012 noin kolminkertaisiksi. GBL:ää takavarikoitiin yhteensä yli 170 litraa.

Tullin tekemien GBL-takavarikkojen (gammabutyrolaktoni eli ”lakka”) lukumäärä on kasvanut huomattavasti. Vuonna 2011 Tulli tutki 20 GBL:n maahantuontiin liittyvää rikosasiaa. Vuoden 2012 osalta vastaava määrä oli jo yli 60.

Tullin havaintojen perusteella tyypillisin tekotapa GBL:n maahantuontiin liittyen on internetistä tilaaminen siten, että GBL:ää sisältävä lähetys toimitetaan Suomeen pikarahtilähetyksinä. GBL tilataan Suomeen yleensä Keski-Euroopan maista. Vuonna 2012 GBL:ää tilattiin erityisesti Puolasta ja Hollannista. Takavarikoidut lähetykset ovat yleensä sisältäneet 1–5 litraa GBL:ää, mutta myös jopa yli 20 litraa sisältäneitä lähetyksiä on takavarikoitu. Posti- ja pikarahtilähetysten lisäksi GBL:ää salakuljetetaan Suomeen myös matkustajien mukana, esimerkiksi Baltian maista matkatavaroihin kätkettynä.

Tullin kokemusten perusteella tyypillinen GBL:n tilaaja on alle 30-vuotias henkilö, jolla on useasti taustaa erilaisten päihteiden käytöstä. GBL:ää tilataan yleensä joko itselleen ja lähipiirilleen omaa käyttöä varten tai puhtaasti levittämistarkoituksessa. Katukaupassa yhden millilitran hinta on keskimäärin 1–5 euroa. Suoritetuissa esitutkinnoissa on selvinnyt GBL:n myyntiin liittyviä mittavia rikoshyötyjä.

GBL on liuotin, jota voidaan käyttää myös teollisessa tarkoituksessa puhdistusaineena. Päihdetarkoituksessa käytettäessä annokset ovat hyvin pieniä, yleensä noin 1–2 ml kerrallaan. GBL:ää käytetään yleensä juomalla ja se sekoitetaan joko nesteenä tai jauheena esimerkiksi mehuun. GBL:n yliannostus voi olla hengenvaarallista.

GBL luokitellaan lääkeaineeksi silloin, kun sitä tuodaan laittomasti Suomeen. Yksityishenkilö ei voi maahantuoda eikä vastaanottaa postitse lääkeaineita sellaisenaan, joten GBL:n maahantuonti tutkitaan lääkerikoksena tai salakuljetuksena, jolloin enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta. GBL toimii lähtöaineena erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi luokiteltavalle GHB:lle (gammahydroksibutyraatti eli ”gamma”). Ihmisen keho muuntaa GBL:n GHB:ksi. Törkeän huumausainerikoksen enimmäisrangaistus on 10 vuotta vankeutta.

Tulli

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.