Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 19.2.2013 tuominnut Altia Oyj:n työturvallisuusrikoksesta 5.000 euron suuruiseen yhteisösakkoon. Vastaajina olleiden tuotantopäällikön ja separaattorin koekäyttöprojektista vastaavan henkilön syytteet hylättiin.

Käsiteltävänä oli Altia Oyj:n Koskenkorvan tehtaalla Ilmajoella 31.3.2011 sattunut työtapaturma. Tehtaalla oli koekäytössä separaattori, jota alettiin huoltaa. Separaattori oli käytön aikana liitettynä ruuvikuljettimeen, josta se piti irrottaa huollon ajaksi. Irrottamisen johdosta separaattorin ja ruuvikuljettimen liitoskohtaan ruuvikuljettimen päälle jäi n. 40cm x 40cm aukko, joka oli peitetty ainoastaan vanerilla. Auttaessaan huoltoporukkaa laittamaan separaattorin seulaa takaisin paikoilleen separaattorin projektihenkilöihin kuuluva opiskelija astui vanerin päälle, joka antoi periksi, ja työntekijä joutui jaloistaan ruuvikuljettimeen.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että puutteellisesti suojattu aukko ruuvikuljettimen päällä oli työturvallisuusmääräysten vastainen. Lisäksi koekäytössä olleen laitteen riskejä ei työnantajan toimesta ollut arvioitu eikä selkeää työsuojelullista vastuunjakoa erilaisiin tilanteisiin ollut määrätty.

Käräjäoikeus totesi, että kyseessä on vaarantamisrikos, joka ei edellytä onnettomuuden tapahtumista. Käräjäoikeuden mukaan, vaikka kyseessä oli harvinainen huoltotyö, työnantaja on laiminlyönyt riittävän järjestelmällisesti selvittää ja tunnistaa työstä aiheutuvat vaaratekijät. Käräjäoikeus totesi myös, että huoltotyön työturvallisuusvastuu on enemmän huolto-osastolla kuin itse huollettavasta laitteesta vastaavalla henkilöllä, joka oli syytettynä.

Pääkäsittelyssä Altian organisaatiosta ja tapahtumaolosuhteista esitetyn tarkemman selvityksen perusteella käräjäoikeus katsoi riittävän luotettavasti jääneen näyttämättä, että huoltotyön yhteydessä tapahtunut aukon suojaaminen ja muut em. laiminlyönnit olisivat kuuluneet tuotantopäällikön velvollisuuksiin. Käräjäoikeuden mukaan em. laiminlyönnit ovat kuitenkin kiistatta olleet työnantajan vastuulla. Yhteisösakon tuomitsemista puolsi käräjäoikeuden mielestä se, ettei työnantaja ollut selvästi määritellyt vastuuhenkilöitä syntyneen tilanteen varalta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.