Syyttäjät ovat hakeneet muutoksenhakulupaa korkeimmalta oikeudelta niin sanotussa Jippii-jutussa. 

Muutoksenhakulupaa on pyydetty Jippii Group Oyj:ssä tapahtunutta kirjanpitorikosta koskevan syytteen ja yhtiön vastuuhenkilöihin liittyvien törkeää sisäpiirintiedon väärinkäyttöä koskevien syytteiden osalta. 

Lupahakemus koskee Jippii Group Oyj:n silloista toimitusjohtajaa Harri Johannesdahlia ja hallituksen puheenjohtajaa Ilpo Kuokkasta sekä talousjohtajaa, konsernitilinpäätöksestä vastaavaa controlleria, hallituksen jäsentä Jukka Peltolaa ja hänen edustamaansa yhtiötä sekä päävastuullista tilintarkastajaa, jonka kohdalla on kyse pelkästään avunannosta kirjanpitorikokseen.  

Syytteen mukaan kirjanpitorikoksessa on kyse kirjanpidon luotettavuudesta ja oikean ja riittävän kuvan saamisesta Jippii Group Oyj:n tilikauden 2000 toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Yhtiön tulos 126.899 FIM sisältää tulokseen piilotetun kertaluonteisen myyntivoiton 17,3 MFIM, mikä ei ilmene tilinpäätöksestä.  

Syyttäjien näkemyksen mukaan markkinoille on annettu käsitys, että Jippii Group Oyj:n operatiivinen tulos muodostuu normaalin liiketoiminnan harjoittamisesta. Edellä mainituilla henkilöillä on ollut oikea tieto siitä, miten yhtiön tulos muodostuu, joten heillä on ollut hallussaan sisäpiirintietoa, jolla on ollut vaikutusta osakkeen arvoon. Tätä kautta syytteet sisäpiirintiedon väärinkäytöstä liittyvät olennaisesti kirjanpitorikokseen. 

Jippii Group Oyj:n tilikauden 2000 tuloksen julkistamisen jälkeen keväällä 2001 ovat edellä mainitut yhtiön vastuuhenkilöt Kuokkasta lukuun ottamatta myyneet omistamiaan yhtiön osakkeita ja optio-oikeuksia.  

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.