Sisäministeri Päivi Räsänen

Sisäministeri Päivi Räsäsen mukaan liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön tasosta ei tingitä poliisin hallintorakenneuudistuksessa. Liikennevalvonnan operatiiviseen toiminnan resursseihin ei kohdisteta leikkauksia tai supistuksia. Liikkuvan poliisin lakkauttamisesta syntyvä säästö saavutetaan paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin päällekkäisten hallintorakenteiden purkamisesta. Säästön arvioidaan olevan yli 6 miljoonaa euroa.

-Haluan voimakkaasti vedota eri tahoihin sen puolesta, ettei Liikkuvan poliisin lakkauttamisella pelotella kansalaisia. Liikkuvan poliisin lakkauttaminen ei tarkoita liikennevalvonnan lopettamista tai sen vähentämistä, vaan päälliköiden ja hallintohenkilöstön vähentämistä, totesi Räsänen tänään tiistaina puhuessaan Helsingin Suomalaisen klubin tilaisuudessa.

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki hallituspuolueet, käsitteli poliisin hallintorakenneuudistusta syyskuussa 2012. Ministeriryhmän kannanotossa todetaan, että liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön näkökulmasta poliisin hallintokanneuudistuksen yksi merkittävimmistä muutoksista on Liikkuvan poliisin toimintojen yhdistäminen paikallispoliisiin.

Ministeriryhmä totesi, että yhdistymisen myötä alueellinen liikennevalvonta tulee keskitetyksi yhteen organisaatioon, joka tarjoaa kestävät edellytykset liikennevalvonnan kehittämiselle pitkällä aikavälillä. Rakenteet uudistamalla liikennevalvonnan taso voidaan ylläpitää ja laatua kehittää vastaamaan tulevaisuuden tarpeita, kuten EU-säädösten edellytyksiä ja liikenteen kasvua.

Ministeriryhmä totesi lisäksi, että myönteisen muutoksen varmistamiseksi liikennevalvonnan määrälle ja tuloksellisuudelle asetetaan nykytason ylläpitävät tavoitteet, joita eduskunta seuraa vuosittain. Uudistuksen toiminnalliseksi tavoitteeksi asetetaan, että liikennevalvonnan määrä ja tuloksellisuus säilyvät vähintään nykyisellä tasolla.

Lisäksi ministeriryhmä linjasi perustettavaksi liikenneturvallisuuden ja -valvonnan valtakunnallisen ohjaustoiminnon ja paikallispoliisiin oman liikennevalvontatoiminnon. Paikallispoliisin uudessa organisaatiossa liikennevalvontaa toteutetaan kaikissa paikallispoliisin yksiköissä. Jokaiseen poliisilaitokseen perustetaan ns. liikennepoliisi.

-Liikennevalvontaan liittyvät tehtävät määritellään tarkemmin poliisin hallinnosta annetussa laissa. Hallituksen esitys poliisin hallintolain muutoksiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle lähiaikoina, totesi ministeri Räsänen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.