Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Henkirikoskatsaus 2013 on ilmestynyt laitoksen verkkojulkaisusarjassa. Katsaus tarkastelee henkirikollisuuden kehitystä vuosina 2003-2012.

Ennakkotietojen mukaan poliisin tietoon tuli vuonna 2012 yhteensä 98 tahallista henkirikosta (murha, tappo, surma, lapsensurma, kuolemaan johtanut pahoinpitely). Rikosten määrä oli pienin sitten vuoden 1970. Rikollisuustaso oli 1,8 uhria 100 000 asukasta kohti. Lapsia surmattiin kuitenkin poikkeuksellisen paljon, 12. Taustalla olivat perheissä tapahtuneet moniuhriset rikokset.

Henkirikosten määrä on laskenut tasaisesti 1990-luvun jälkipuoliskolta alkaen. Kehitys on ollut samansuuntainen kaikissa läntisissä teollisuusmaissa ja todennäköisesti taustalla on ollut kansalliset rajat ylittäviä tekijöitä. Suomessa muutos on tapahtunut lähes yksinomaisesti keski-ikäisten, 30-49-vuotiaiden, miesten alkoholisidonnaisten henkirikosten määrässä. Muissa väestöryhmissä rikollisuustason muutokset ovat olleet vähäisiä. Väestön vanhenemisen vaikutus rikollisuustason laskuun on Suomessa ollut laskutavasta riippuen 10-25 % kokonaismuutoksesta.

Rikosten määrän pienenemisestä huolimatta henkirikollisuuden perusrakenne on pysynyt ennallaan. Rikokset ovat vahvasti päihteiden väärinkäyttöön liittyviä. Tekijöistä ja uhreista valtaosa on työelämän ulkopuolella olevia työikäisiä miehiä.

Henkirikoskatsaus ilmestyy kerran vuodessa ja sen tärkein lähde on Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Poliisiammattikorkeakoulun ja sisäasiainministeriön ylläpitämä Henkirikollisuuden seurantajärjestelmä. OPTL:n kriminologinen yksikkö ottaa mielellään vastaan käyttäjäpalautetta katsauksen kehittämiseksi.

Martti Lehti: Henkirikoskatsaus 2013.

OPTL:n verkkokatsauksia 29/2013. Linkki julkaisuun: http://www.optula.om.fi/1347274298181

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.