Euroopan ihmisoikeustuomio antoi tänään eurooppalaisten sateenkaariperheiden kannalta merkittävän päätöksen perheen sisäistä adoptiota koskevassa tapauksessa. Kyseessä on ensimmäinen kerta kun tuomioistuin teki samaa sukupuolta olevan parin lapsiperhettä koskevan  myönteisen päätöksen.

Tuomioistuimen suuren salin käsittelemässä tapauksessa oli kyse itävaltalaisen naisparin hakemuksesta perheen sisäisestä adoptiosta. Itävalta ei käsitellyt naisten hakemusta lainkaan. Koska perheen sisäinen adoptio on Itävallassa mahdollinen eri sukupuolta oleville avopareille, tuomioistuin katsoi, että oli syrjintää kieltää tämä mahdollisuus samaa sukupuolta olevalta avoparilta. (X et al vs. Itävalta, 19010/07.)

Tuomioistuimen päätöksestä seuraa, että perheen sisäinen adoptio tulisi mahdollistaa Itävallassa, Andorrassa, Liechtensteinissa, Portugalissa, Romaniassa ja osissa Bosnia-Herzegovinaa, koska nämä maat sallivat perheen sisäisen adoption heteroseksuaalisille avopareille. Tällä hetkellä perheen sisäinen adoptio on mahdollinen 11 eurooppalaisessa valtiossa: Belgiassa, Tanskassa, Suomessa, Saksassa, Islannissa, Alankomaissa, Norjassa, Sloveniassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Perheen sisäisen adoption mahdollistava laki on lisäksi esitelty Ranskassa, Luxemburgissa ja Sveitsissä.

Sateenkaariperheet ry toivoo, että päätöksellä on myönteinen vaikutus sateenkaariperheiden lasten aseman paranemiseen Euroopassa ja Suomessa. Vaikka Suomessa perheen sisäinen adoptio on samaa sukupuolta oleville pareille mahdollinen rekisteröidyssä parisuhteessa, ei Suomen  lainsäädäntö kohtele monissa muissa asioissa samaa ja eri sukupuolta olevia (avo)pareja yhdenvertaisesti.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.