Unionin tuomioistuimen julkisasiamies Juliane Kokott antaa torstaina 21. helmikuuta ratkaisuehdotuksen työtuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntöön yhdistetyissä asioissa C-512/11 ja C-513/11, Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry ym., joka koskee tasa-arvodirektiivi 2006/54/EY, raskaussuojeludirektiivin 92/85/ETY ja vanhempainlomadirektiivi n96/34/EY tulkintaa. Asiassa on kyse siitä, onko työehtosopimuksen määräys, jonka mukaan äitiysvapaan palkkaa ei makseta työntekijälle, joka jää uudelle äitiysvapaalle suoraan palkattomalta hoitovapaalta, unionin oikeuden vastainen.

Suomi on katsonut, että raskaussuojeludirektiivi, tasa-arvodirektiivi ja vanhempainlomadirektiivi mahdollistavat sellaiset työehtosopimuksen määräykset tai niiden tulkinnat, joiden mukaan palkattomalta hoitovapaalta äitiysvapaalle jäävälle työntekijälle ei makseta työehtosopimuksen mukaista äitiysvapaan palkkaa.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen kannanotto unionin oikeuden oikeasta tulkinnasta eikä se sido unionin tuomioistuinta. Unionin tuomioistuimen tuomio julistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Julkisasiamiehen antamat ratkaisuehdotukset ovat luettavissa unionin tuomioistuimen verkkosivuilta osoitteesta www.curia.europa.eu yleensä niiden antamispäivänä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.