Asuntoministeri Krista Kiuru Kuvaaja: Pentti Hokkanen/YHA Kuvapankki

Asuntoministeri Krista Kiuru tapasi tänään keskeiset rakennusalan toimijat sekä viranomaistahot Laukaan maneesin sortumisen johdosta. Tapaamisessa keskusteltiin viranomaisten ja järjestöjen toimista laajarunkoisten, pitkän jännevälin hallien onnettomuusriskin vähentämiseksi. Asuntoministeri esitteli kokouksessa lainsäädännön muutostarpeita.

Ympäristöministeriö ryhtyy valmistelemaan lainsäädäntöä, jolla pyritään vähentämään laajarunkoisten hallien sortumavaaraan liittyvää onnettomuusriskiä. Lähtökohtana on selvittää, miten suuret hallit saataisiin määräaikaisen asiantuntijatarkastuksen tai vastaavan menettelyn piiriin. Työ käynnistyy välittömästi.

“En näe tässä tilanteessa muuta vaihtoehtoa kuin ulottaa laajarunkoisille halleille lakisääteisesti velvoittavat, määräajoin tehtävät tarkastukset. Tarkastamisen tekee ulkopuolinen asiantuntija. Tämä on myös kiinteistönomistajan etu, sillä hänellä on ensisijainen ja viimekätinen vastuu hallinsa turvallisuudesta”, asuntoministeri Krista Kiuru sanoo.

Myös tapaamiseen osallistuneiden toimijoiden mielestä uudelle lainsäädännölle, erityisesti velvoittavien määräajoin tehtävien tarkastusten säätämiseksi pakolliseksi, on tarvetta. Erityisen tärkeää on varmistaa niiden hallien turvallisuus, jotka on rakennettu ennen vuotta 2006, jolloin astui voimaan vaativien rakenteiden suunnitteluun liittyvä erityismenettely.

Tapaamisessa keskusteltiin myös kansallisen rekisterin luomisesta, jotta onnettomuusriskitilanteissa tieto erityyppisistä laajarunkoisista halleista on paremmin saatavilla. Kaupunkien ja kuntien rekistereiden kattavuus vaihtelee ja tarvetta valtakunnalliselle tietokannalle on. Ympäristöministeriö on jo ryhtynyt valmistelemaan asiaa.

Järjestöt ja viranomaiset olivat yhtä mieltä siitä, että tiedonkulkua onnettomuusriskitilanteissa on parannettava ja rakennusvalvonnan, rakennesuunnittelun ja rakentamisen vaatimuksia kiristettävä. Kuntaliitto lupasi tapaamisessa perustaa määräaikaisen neuvontapalvelun, joka tarjoaa kunnille asiantuntija-apua rakennusten turvallisuuden valvonnassa. Järjestöt puolestaan lupasivat viestiä jäsenilleen, että laajarunkoisten rakennusten rakenteellinen turvallisuus on tarkistettava heti sekä seurattava kiinteistöjensä lumikuormaa aktiivisesti ja huolehdittava siitä, että lunta poistetaan katolta tarpeen mukaan.

Ministeriö asettaa edellä kuvattujen toimenpiteiden tueksi toimintaryhmän laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden edistämiseksi. Sen tehtävänä on lainsäädäntötyöhön evästämisen lisäksi vahvistaa yhteistyötä ja tiedonkulkua toimijoiden kesken. Toimintaryhmään kutsutaan viranomaisten lisäksi laajasti sekä rakennusalan että käyttäjien edustajia.

Paikalla keskiviikon tapaamisessa olivat ympäristöministeriön lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, Kuntaliitto, kiinteistönomistajia edustava RAKLI, Suomen Rakennusinsinööriliitto RIL, Rakennusteollisuus RT, Kiinteistöpalvelut ry ja Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.