JHL:n Toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine

On käsittämätöntä, että kuntatyöntekijöiden irtisanomissuojaa kutsutaan suojatyöpaikaksi, toteaa JHL:n toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine. Sellaiseksi sitä väitti Ilta-Sanomat keskiviikkona ilmestyneessä jutussaan.

– Kuntaliitostilanteessa työtehtäviä ei ole betonoitu. Kenelläkään ei ole  etuoikeutta säilyttää omaa tehtäväänsä uudessa organisaatiossa.

Kunnista eläköityy vuosittain yli 16 000 työntekijää. Suurin ongelma on  se, mistä kuntiin saadaan uutta osaavaa henkilökuntaa eläköityvien tilalle.
– Puheet suojatyöpaikoista haittaavat kuntien rekrytointia ja vaarantavat yhteisten hyvinvointipalveluiden tuottamisen.

Kuntaliitostilanteissa käytetty viiden vuoden työsuhdeturva helpottaa kuntauudistuksen läpivientiä kunnissa ja auttaa niitä selviämään voimakkaan eläköitymisen haasteista. Irtisanomissuoja koskee palvelussuhdetta, ei työtehtäviä. Kuntaliitoksissa työtehtävät voivat muuttua, ja työntekijällä on velvollisuus vaihtaa tehtäviä.

Kuntatyön todellisuus eroaa täysin suojatyöstä. Kuntatyö on suuressa murroksessa. Useissa kunnissa palveluja ulkoistetaan ja työntekijöiden työehtoja pyritään heikentämään siirtämällä työ heikompien työehtojen piiriin.

– Erityisen loukkaaviksi puheet suojatöistä tekee se, että kuntatyöntekijän arjessa työn paineet kasvavat. Kasvaviin vaatimuksiin joudutaan vastaamaan yhä pienemmällä henkilöstömäärällä, ja työnantajat pyrkivät käytännössä heikentämään työehtoja suoranaisella työehtosopimusshoppailulla.

Julkinen kuva kuntatyöstä on vääristynyt, Niemi-Laine arvioi.
– Kuntatyöntekijä ei ole papereita pyörittävä byrokraatti. Kuntatyöntekijät hoitavat vanhuksia ja lapsia, huolehtivat katujen auraamisesta ja tuottavat kuntalaisten tarvitsemat terveys- ja muut palvelut. Näiden palveluiden tarve ei katoa kuntaliitoksen yhteydessä. Nämä työt on tehtävä joka tapauksessa, Niemi-Laine painottaa.

Kuntabyrokratian vähentäminen on tärkeä tavoite, sillä  kaikki käytettävissä olevat käsiparit tarvitaan käytännön työhön. Nyt kuntapalveluiden muutokset eivät kuitenkaan tue tätä tavoitetta.

Tilaaja-tuottajamalli, kasvava ostopalveluiden käyttö ja mahdollisuus palvelualoitteen käyttöönottoon ovat kaikki toimia, jotka lisäävät kunnallista hallintobyrokratiaa.
– Paras tapa keventää hallintoa on luopua haitallisista hankkeista ja keskittyä laadukkaaseen kunnan omaan palvelutuotantoon, Niemi-Laine summaa.

Ammattiliitto JHL:n 240 000 jäsentä huolehtivat suomalaisten hyvinvoinnista, peruspalveluista ja turvallisuudesta monenlaisissa tehtävissä. Alojamme ovat hoito, hoiva, kasvatus, sivistys, ruokahuolto, tekniikka ja infrastruktuuri, liikenne, puhtaus ja kunnossapito, hallinto, vapaa-aika, kulttuuri, turva ja pelastus. Kunnissa, valtiolla, yrityksissä ja seurakunnissa. Kunta-alalla JHL on suurin henkilöstöjärjestö.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.