Perustuslakivaliokunnan keskustalaiset jäsenet jättivät vastalauseen Itä-Suomen vaalipiirien yhdistämistä koskevaan lakiesitykseen. Uudistuksesta sovittiin hallitusneuvotteluissa. Sitä ei ole valmisteltu parlamentaarisesti eikä yhteistyössä niiden tahojen kanssa, joita uudistus koskee. 

Keskustan edustajat katsovat, että vaalipiiriuudistusta ei tulisi tehdä poliittisista tarkoitusperistä lähtevänä osittaisuudistuksena, vaan laajaan parlamentaariseen valmisteluun perustuvana kokonaisuudistuksena.

Asiantuntijat ovat aiheellisesti todenneet, että vaalipiirien koon suureneminen aiheuttaa ilmiöitä, jotka ovat tasa-arvoon ja osallistumisoikeuksiin liittyvien perusoikeuksien kannalta kielteisiä. Lisäksi on todennäköistä, että äänet keskittyvät suurimmilta paikkakunnilta oleville ehdokkaille.

Hallituksen esitys kiistämättä parantaa suhteellisuutta, mutta alueellista edustavuutta se heikentää. Kun alueellisen edustavuuden näkökulma on hallituksen esityksessä täysin sivuutettu, lopputulos ei ole kestävä. Uudistus saattaa heikentää Itä-Suomen äänestysvilkkautta entisestään.

Perustuslain 122 §:n mukaan hallintoa järjestettäessä tulee pyrkiä yhteensopiviin aluejakoihin. Tähän tässä uudistuksessa ei ole pyritty. Päinvastoin. Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen kuuluu Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Etelä-Karjala ja Kymenlaakso puolestaan kuuluvat Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueeseen. Myöskään ELY-keskusten ja Euroopan unionin rakennerahastojen toimialueet eivät vastaa uutta vaalipiirijakoa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.