Tampereella on noin tuhat kehitysvammaista, joista puolet asuu kotona. Kotona asuvista kolmisensataa on yli 15-vuotiaita. Heistä noin puolet on muuttamassa lähivuosina omaan asuntoon joko sen vuoksi, että haluavat itsenäistyä tai sen vuoksi, etteivät vanhemmat tai huoltajat jaksa enää heitä hoitaa.

Asia selvisi Tampereen kaupungin teettämässä kotona asuvien yli 15-vuotiaiden kehitysvammaisten palvelutarvekartoituksessa. Kartoitus tehtiin ryhmähaastatteluilla ja lähettämällä kysely 300 kehitysvammaisen kotiin. Kyselyyn saatiin vastaus 129 perheeltä. Selvityksen tuloksia on esitelty kehitysvammaisten omaisille ja huoltajille ja saatujen palautteiden perusteella kaupunki laatii kevään aikana toimenpideohjelman, jolla linjataan suunnittelua aina vuoteen 2020 saakka.

Tampereen kaupunki toteuttaa valtakunnallista suositusta kehitysvammaisten laitoshoidon vähentämiseksi. Esimerkiksi Ylisen hoiva- ja kuntoutuspalveluista on muuttanut muutaman viime vuoden aikana jo noin 40 kehitysvammaista eri puolille Tamperetta perustettuihin ryhmäkoteihin. Tänä vuonna 13 kehitysvammaista saa uuden kodin Kalkusta. Ylisellä on tällä hetkellä pitkäaikaishoidossa 85 tamperelaista ja heistä osa tulee vielä muuttamaan avohuollon asumisyksikköön.

Kyselyyn vastanneet ja kotoa muuttoa suunnittelevat kehitysvammaisista tarvitsevat joko ympärivuorokautista autettua asumista tai tuettua asumista. Kaikilla vastaajista oli vähintään kerran viikossa jotakin päiväaikaista toimintaa, kuten käynti koulussa, työtoiminnassa tai päivätoiminnassa. Noin puolet kotona asuvista liikkuu itsenäisesti kodin ulkopuolella päivittäin ja neljännes saattajan tai avustajan kanssa. Suurin osa tarvitsee omaisen tai avustajan apua selvitäkseen arjen toiminnoista.

– Kaikki kehitysvammaiset eivät pysty ilmaisemaan itseään puheen tai kirjoituksen avulla. Miten kaupunki pystyy turvaamaan harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet, jotta kehitysvammaiset eivät jäisi eristyksiin kotiinsa, kysyy suunnittelupäällikkö Päivi Mattila Tampereen kaupungin tilaajaryhmästä. Lähtökohtana on, että kehitysvammaiset käyttävät samoja palveluja kuin muutkin kuntalaiset.

Kysely osoitti myös, että monet kehitysvammaisen lapsen vanhemmat ovat tiukoilla jaksamisen kanssa. Palautteessa toivottiin tiedottamisen lisäämistä kehitysvammaisille suunnatuista palveluista ja tilapäishoitoon lisää resursseja.

http://www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut/vammaispalvelut/kehitysvammaiset.html

Teksti: Tuula Ala-Honkola

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.