Etelä-Savon järvien jäänpaksuudet ovat tällä hetkellä muutaman senttimetrin ohuempia ajankohdan keskiarvoon nähden. Jääpeitteen kokonaispaksuus 19.-20.2.2013 mitatuissa järvissä oli keskimäärin 33 cm. Kokonaisjäänpaksuus vaihteli 28-40 cm:n välillä. Jäät ovat vahvistuneet kuukausi sitten tehdyltä mittauskerralta (21.-22.1.) keskimäärin noin 4 cm, eli varsin vähän.

Mitattujen järvien teräs- ja kohvajään laadussa oli suurta vaihtelua. Kohvajään osuus kokonaisjäänpaksuudesta vaihteli 28-69 % välillä. Mäntyharjun Hietasella ja Peruvedellä sekä Pieksämäen Virtasalmen Längelmäenjärvellä jää koostui enimmäkseen kohvajäästä, joka on muodostunut lumi- ja vesikerrosten jäädyttyä. Sen sijaan muun muassa Rantasalmen Sääksjärvellä, Juvan Jukajärvellä ja Mäntyharjun Pyhävedellä suurin osa jäästä oli teräsjäätä.

Mittauskohteissa oli monin paikoin vaikeaa kulkea. Jään päällä oli vettä useita senttimetrejä ja lumikerroksen paksuus oli 15-30 cm välillä. Paikoitellen lumi ja vesi muodostivat vaikeakulkuista sohjoa.

Jäätilannekatsaus 21.2.2013

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.