Valtion omistaman Solidiumin kautta veronmaksajien rahat päätyvät Talvivaaran tukemiseen. Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii Solidiumilta aktiivisempaa otetta ja Talvivaaralta päätöksen pysyä lupauksessaan siirtyä kohti suljettua kiertoa.

”Valtion omistaman Solidiumin päätös tukea Talvivaaraa tarkoittaa, että valtio tukee nyt toimintaa, jota ministeri Heidi Hautala on itsekin sanonut vastuuttomaksi”, Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava ihmettelee.

Samalla ministeri Hautala on toisaalta ilmoittanut, että merkittävä syy valtion kädenojennukseen on ympäristövahinkojen minimointi. SLL katsoo, että veronmaksajien rahankäytön on tuotettava myös konkreettisia lopputuloksia. Valtion on siis oltava aktiivinen omistaja ja vaadittava todellisia parannuksia toimintaan. Näistä merkittävin on suljettu vesikierto.

Talvivaara on toimintansa alusta asti juhlapuheissa lupaillut suljettua vesikiertoa, jossa saastuneita jätevesiä ei pääsisi luontoon ollenkaan. Nyt jätevesiä saa ympäristöluvan mukaan päästää 1,3 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Pörsitiedotteessa 12.2.2013 Talvivaara ilmoittaa, että ”Talvivaara on jo anonut meneillään olevan ympäristöluvan päivityksen yhteydessä 1,3 miljoonan kuutiometrin vuosittaisen päästökiintiön poistamista.” Toisin sanoen Talvivaara haluaa jatkossa kokonaan eroon kuutiomääräisistä rajoituksista, eikä siis aio edes pyrkiä suljettuun kiertoon.

”Suljettuun kiertoon pääseminen on teknisesti haastavaa ja kallista, mutta on joka tapauksessa ainoa keino saada Talvivaaran ympäristöongelmia pysyvästi ratkaistua”, Sulkava toteaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin ympäristöjärjestö. Sen toiminta kattaa koko maan Ahvenanmaata lukuunottamatta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.