Hallitus päätti 21.2.2013 jakaa lähes 200 miljoonaa euroa aluekehitysrahaa aluekehitysviranomaisille työ- ja elinkeinoministeriön budjetista.

Kyseessä ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten), maakunnan liittojen, ministeriöiden, Opetushallituksen ja Liikenneviraston kautta välitettävät EU:n rakennerahasto-ohjelmien varat sekä maakunnan liittojen ja työ- ja elinkeinoministeriön kautta välitettävät kansalliset varat.

EU-ohjelmiin rahaa käytetään 177 miljoonaa euroa ja muihin kansallisiin kehittämistoimiin 11,8 miljoonaa euroa. Kyseessä on nykyisen rakennerahastokauden 2007 – 2013 viimeinen vuosittainen määrärahojen jako. Osa varoista jaetaan myöhemmin kuluvana vuonna siten, että voidaan varmistaa varojen täysimääräinen käyttö.

Kuluvan kauden hankkeita voidaan toteuttaa vuoden 2015 kevääseen saakka. Uuden rakennerahastokauden 2014 – 2020 rahat jaetaan edelleen ohjelmakaudella vuosittain ja hanketoiminta käynnistyy vuoden 2014 alussa. 

Jakamattomia rakennerahastovaroja, joiden kohdentamista ei ole määritelty alueellisesti tai jotka kohdennetaan myöhemmin, on yhteensä 49,4 miljoonaan euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä erikseen jaettavaksi on jätetty Itä-Suomen ohjelma-alueelle yhteensä 15,3 miljoonaa euroa. Nämä varat jaetaan Itä-Suomen alueelle käynnistyvien hankkeiden täsmennyttyä. Valtioneuvoston päätöksellä erikseen jaetaan lisäksi yhteensä 11,2 miljoonaa euroa äkillisten rakennemuutosongelmien lievittämiseen.

EU-rakennerahastoilla tuetaan uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpideohjelmien rahoja jaetaan ELY-keskuksille 52,2 miljoonaa euroa ja maakunnan liitoille 54,4 miljoonaa euroa. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoja osoitettaan ELY-keskuksille 62 miljoonaa euroa.

Rakennerahastojen rahoja suunnataan yrittäjyyttä, uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja luoviin toimenpiteisiin sekä työllisyys- ja koulutustoimenpiteisiin. Rakennerahasto-ohjelmien tavoitteena on tukea 13 440 uuden yrityksen ja 50 230 uuden työpaikan syntymistä ohjelmakauden 2007 – 2013 aikana. Tavoite on jo ylitetty: EU-rakennerahoitetuissa hankkeissa on tuettu 20 500 yrityksen ja 52 000 työpaikan syntyä vuoden 2012 loppuun mennessä.

Maakunnan kehittämisrahaa osaamiskeskusohjelmaan

Maakunnan kehittämisrahaa jaetaan maakunnan liitoille yhteensä 11,2 miljoonaa euroa. Rahoituksesta käytetään osaamiskeskusohjelman perusrahoitukseen 6,9 miljoonaa euroa ja muuhun alueiden kehittämistyöhön, kuten maakuntaohjelmien hankkeisiin, 4,3 miljoonaa euroa.

Kuluva vuosi on osaamiskeskusohjelman viimeinen toimintavuosi. Tämän vuoksi kiinnitetään erityistä huomiota osaamiskeskusohjelmakaudella syntyneiden hyvien käytäntöjen ja toimintamallien tunnistamiseen sekä niiden vakiinnuttamiseen pysyviksi toiminnoiksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.