93 %  henkilöstön työhyvinvointia aktiivisesti tukevista työnantajista aikoo tukea työntekijöidensä omaehtoista liikunnan ja kulttuurin harrastamista vielä kahden vuoden päästä. 83 % työnantajista aikoo pitää tuen määrän ennallaan tai kasvattaa sitä. Ainoastaan 0,6 % harkitsee tuesta luopumista. Työntekijät pitävät liikunta- ja kulttuurietua suuressa arvossa. Tiedot käyvät ilmi Smartum Oy:n asiakaskyselystä. Alkuvuodesta 2013 toteutettuun kyselyyn vastasi 2415 työnantajaa.

Työntekijöiden arvostama etu

Työnantajan tarjoama tuki liikuntaan ja kulttuuriin saa henkilöstöltä kiitosta. Pelkästään työntekijöiden omaehtoista liikuntaa tukevista organisaatioista 88,7 prosenttia kertoo työntekijöiden pitävän etua tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Sekä liikuntaa että kulttuuria tukevien organisaatioiden osalta luku on vielä korkeampi, 93,1 prosenttia. Kulttuurin tukeminen liikunnan rinnalla on paitsi arvostettua, se myös aktivoi tutkimuksen mukaan useamman työntekijän ottamaan edun käyttöönsä.

”On hienoa, että henkilöstön hyvinvointiin panostetaan. Liikunnan merkitys jaksamiseen ja terveyteen on yleisesti tunnustettua, mutta yhä enemmän on tutkimuksia myös kulttuurin positiivisista vaikutuksista hyvinvointiin. Tämän tiedostaminen näkyy myös asiakasyritystemme keskuudessa: yhä useampi työnantaja tukee liikunnan ohella myös kulttuuria. Kuten kyselystä käy ilmi, henkilöstö arvostaa tätä suuresti”, kertoo Smartum Oy:n toimitusjohtaja Maarit Hannula.

”Smartumin etujen piirissä on tällä hetkellä noin miljoona suomalaista yli 12 000 työnantajan palveluksessa. 17 vuodessa Smartumin asiakkaina olevat työnantajat ovat tukeneet työntekijöidensä hyvinvointia edistäviä harrastuksia liikunta- ja kulttuuriedun avulla sadoilla miljoonilla euroilla. Tällä tuella on myös suuri vaikutus liikunta- ja kulttuuripalveluntuottajille, mikä on omiaan luomaan ja ylläpitämään työpaikkoja näillä aloilla”, Hannula jatkaa.

Työnantajat arvostavat tuen tarjoamisessa eniten laajaa palveluntuottajaverkostoa sekä edun tilaamisen sujuvuutta.

Smartum on suomalainen perheyritys. Saatamme rahoittavat tahot, ihmiset ja palvelut yhteen maksuratkaisuillamme, joilla raha kohdennetaan hyvinvoinnin edistämiseen. Olemme alamme edelläkävijä; kehitimme ensimmäisenä Liikuntasetelin (1996) ja Kulttuurisetelin (2005) (nykyisin Liikunta- ja kulttuuriseteli) sekä toimme liikunta- ja kulttuurieduille ensimmäisenä sähköisen ratkaisun, Smartum saldon (2009). Tällä hetkellä työnantajien tarjoamien Smartum liikunta- ja kulttuurietujen piirissä on lähes miljoona työntekijää. Miljoona suomalaista asuu puolestaan kunnissa, joissa on käytössä Smartum palveluseteli. Kohdennettua maksamista on hyödynnetty myös Lahjoitus.fi-palvelussamme, joka on eettinen tapa huomioida henkilöstö ja yhteistyökumppanit sekä Smartumin tapa kantaa yhteiskuntavastuuta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.