Joroisten Kolma–järvelle rakennetaan uusi pohjapato Joroisten kunnan ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) yhteistyönä.Rakennettava pohjapato on mitoitettu siten, että vallinneet vedenkorkeudet eivät muutu pohjapadon rakentamisen myötä ja vedenkorkeuksien vaihteluväli säilyy ennallaan. Nykyinen paikalla oleva kivipato on syntynyt 1990-luvun alussa Kolmanjoen alueen maatalouden kuivatustarpeisiin tehdyn ruoppauksen yhteydessä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle vesioikeudellisen luvan 14.9.2012. Rakennustyöt aloitetaan viikolla 10, jolloin ryhdytään tekemään työpatoa järven lasku-uoman suulle. Teräsponttirakenteisen pohjapadon kokonaisleveys on noin 30 metriä ja tavoitteena on, että rakentamistyöt valmistuvat maaliskuun loppuun 2013 mennessä. Pohjapadon rakennusurakoitsijana toimii Savonmaan Rakennus Oy Joroisista ja hankkeen kustannusarvio on 50 000 euroa. Kustannukset jakaantuvat Joroisten kunnan ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kesken.

Kolma–järven vedenpintaa alennetaan tilapäisesti noin 20-30 cm ennen töiden aloittamista työturvallisuuden vuoksi 20.2.2013 alkaen. Veden tavanomaista suurempi virtaama Kolmanjokeen heikentää jään kantavuutta joen suualueella, mikä tulee vesistönkäyttäjien ja jäällä liikkuvien ottaa huomioon.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.