Tällä viikolla on jälleen keskusteltu paljon rakentamisen laadusta. Yhdeksi syyksi rakentamisen huonoon jälkeen on nostettu rakentajien heikentynyt työmoraali.

Rakennusliiton jäsenet ovat asiasta eri mieltä.  Rakennusalan työntekijä ei saa tehdä työtään niin hyvin kuin osaa.  Työtä tehdään monesti kiireellä keskeneräisten suunnitelmien pohjalta. Rakennusurakat on pilkottu niin pieniin palasiin, ettei kenelläkään ole kokonaisnäkemystä työmaan tilanteesta.

Kiire näkyy etenkin kosteudenhallinnassa. Märkä betoni ja kastuneet eristeet luovat pohjan myöhemmille kosteusvaurioille.

Työmaalla tohelletaan tiukan aikataulun takia montaa työvaihetta päällekkäin samoissa tiloissa. Aikataulut ja laatu kärsivät siitä, kun töitä tehdään väärässä järjestyksessä.

Urakoita pilkotaan siksi, että rakentamisen kokonaishinta saadaan näyttämään halvemmalta. Alihankkijan aliurakoitsijan palveluksessa ei aina ole rakentamisen ammattilainen. Urakoiden ketjutukset piilottavat myös vastuun lopputuloksesta.

Perinpohjainen suunnittelu, realistiset aikataulut ja ammattilaiset työmaalla  takaavat hyvän laadun rakentamisessa. Nämä seikat ovat myös hyvän työturvallisuuden taustalla.

Helsingissä 22.2.2013

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi