Eduskunnan suuri valiokunta kuuli kokouksessaan perjantaina 22. helmikuuta maa- ja metsätalousministeri Jari Koskista (kok.), työministeri Lauri Ihalaista (sd.) sekä sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikkoa (kok). tulevista EU:n ministerineuvostojen kokouksista. Keskustelua käytiin etenkin lihatuotteiden virheellisistä pakkausmerkinnöistä sekä EMU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta.

Ministeri Koskisen mukaan maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa on esillä ajankohtaiskatsaus naudanlihatuotteiden virheellisten pakkausmerkintöjen tilanteesta. Neuvoston on määrä linjata tulevia toimenpiteitä saadun selvityksen pohjalta. Suuren valiokunnan keskustelussa tuotiin esille, että pakkausmerkintöjen tulisi olla selkeitä ja luotettavia. Myös merkintöjen täsmentämistä koskevat EU-tason päätökset pitäisi saada toimeenpanoon nykyistä aikataulua nopeammin. Puheenvuoroissa korostettiin myös elintarviketuottajien omien toimenpiteiden ja omavalvonnan merkitystä kuluttajien luottamuksen palauttamisessa. Maatalous- ja kalastusneuvosto jatkaa myös yhteisen maatalouspolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistusten käsittelyä.

Ministerit Ihalainen ja Risikko osallistuvat työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys ja kuluttaja-asiainneuvostoon. Neuvoston kokouksen osanottajat tapaavat myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuyn, jonka on määrä esittää ehdotuksensa talous- ja rahaliitto EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehittämisestä kesäkuun Eurooppa-neuvostolle. Sekä ministerit että suuren valiokunnan jäsenet painottivat puheenvuoroissaan, että on olennaisen tärkeää määritellä, mitä sosiaalisella ulottuvuudella tarkoitetaan. Keskustelussa nousi esiin huoli siitä, että sosiaaliset tekijät jäävät taka-alalle talouspolitiikan koordinaatiota ja valvontaa kehitettäessä. Valiokunta evästi puheenvuoroissaan ministereitä, että Suomen olisi tuotava voimakkaasti esille sosiaalisten oikeuksien velvoittavuus, kun talouspolitiikan kehittämistä EU-tasolla suunnitellaan. Myös ministeri Ihalainen totesi Pohjoismaiden olevan hyvä esimerkki sille, että toimiva sosiaalinen suojaverkko ei ole vastakohta talouskasvulle.

EMU-keskustelun lisäksi neuvosto muun muassa antaa päätelmät vuotuisesta kasvuselvityksestä, neuvoston ja komission yhteisestä työllisyysraportista sekä työllisyys- ja sosiaalipolitiikan poliittisesta ohjauksesta. Päätelmät edellyttävät, että jäsenmaat toteuttavat kasvua ja työllisyyttä tukevia rakenteellisia uudistuksia. Suomi pitää tärkeänä kasvuselvityksen esityksiä nuorten työllisyyden parantamiseksi sekä EU-tason toimia nuorisotakuun perustamiseksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.