Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin vaihde- ja neuvontapalvelut kilpailutettiin keväällä 2012. Yhteistyö uuden toimittajan, suomalaisen Henkilöstöpalvelu Argent Oy:n kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin. Trafin vaihde- ja neuvontapalvelut siirtyivät portaittain Argentalle 1.11.2012-1.2.2013. Trafin ja Argentan sopimus on tällä hetkellä väliaikainen, sillä kilpailutuksesta tehtiin valitus markkinatuomioistuimeen.

Argenta tuottaa osan Trafin palveluista Suomessa ja osan Espanjassa suomalaisen henkilökunnan toimesta. Kilpailutus tehtiin hankintalainsäädännön mukaisesti ja kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous valittiin. Trafi noudattaa muiden valtion virastojen tavoin julkishallinnon kilpailutuslainsäädäntöä, joka määrittää reunaehdot toiminnalle. Julkishallinnon tulee kilpailuttaa koko EU:n alueella kaikki hankinnat, jotka ylittävät EU-kynnysarvoksi asetetun 137 000 euroa.

Hinnan lisäksi myös laatu painottuu kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa

Hankintalainsäädännön mukaan kokonaistaloudellinen edullisuus lasketaan aina hankintaa tekevän viraston, tässä tapauksessa Trafin näkökulmasta. Valtion hankintakäsikirjan mukaan verovaroin tehtävissä hankinnoissa on hinnan painoarvolle annettava riittävä merkitys, vähintään 35-40 %.

Trafin neuvontapalveluiden kilpailutuksessa palvelun laadulle annettiin 40 %:n painoarvo ja hinnalle 60 %:n. Kilpailutuksen voittanut tarjous säästää n. 700 000 euroa vuosittain.

”Lainsäädännön mukaan emme voi estää palveluiden tuottamista muissa EU-maissa, jos palveluntarjoaja täyttää meidän asettamamme vaatimukset mm. palvelun laadusta ja kielivaatimuksista”, painottaa Trafin osastonjohtaja Hanna Hakanen. Hankintalain mukaan kilpailutuksessa ei voi määrittää, missä maassa palvelu tuotetaan, ja kaikista EU-maista tulevia tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättä.

”Kilpailutuksen tarkoituksena on saada kuluttajan käyttöön mahdollisimman toimivat palvelut. Sen ansiosta kansalaisella on mahdollisuus saada esimerkiksi ajoneuvoveroneuvontaa klo 8-20 vuoden jokaisena päivänä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi”, tiivistää Hakanen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.