Kasvun luomiseksi tarvitaan uusia työpaikkoja ennen kaikkea yksityiselle sektorille. Tämä vaatii tuotantorakenteemme monipuolistamista ja muokkaamista entistä korkeamman tuottavuuden alojen suuntaan. Työpanoksen määrää on lisättävä. Tavoite on 200 000 uutta työpaikkaa yksityiselle sektorille vuoteen 2019 mennessä.

Näin todetaan työ- ja elinkeinoministeriön 22.2.2013 julkaisemassa elinkeino- ja teollisuuspoliittisessa linjauksessa “Suomen talouskasvun eväitä 2010-luvulla”.

Suomen pitkän aikavälin keskimääräinen talouskasvu on hidastunut. Työssä käyvien määrä ei ole pysynyt väestökehityksen tahdissa. Yksityisrahoitteisen sektorin työllisten määrä on edelleen alle 1990-luvun lamaa edeltävän tason, vaikka väestön määrä on kasvanut noin 400 000:lla. Ikääntymisestä johtuva työvoiman väheneminenkin on meillä vasta alkamassa.

– Taloutemme näköpiirissä oleva noin yhden prosentin vuosikasvu ei riitä takaamaan hyvinvointia. Kasvua on mahdollista lisätä kestävällä tavalla aineettoman ja digitaalisen arvonluonnin, uusiutuvien luonnonvarojen ja ennen kaikkea huippuluokan osaamista hyödyntäen, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori toteaa.

Arvoketjut pilkkoutuvat maailmanlaajuiseksi

Maailmanlaajuiset trendit vauhdittavat rakennemuutosta. Arvoketjujen pilkkoutuessa kansantaloudet kilpailevat korkean tuottavuuden työtehtävistä.Teknologinen kehitys automatisoi jatkossakin sekä teollisia että palvelutoimialoja. Suomen on oltava edelläkävijä osaamisen ja kyvykkyyden kehittämisessä ja mahdollisuuksiin tarttumisessa. Tavoite on, että Suomi pysyy myös tulevaisuudessa houkuttelevana paikkana yritykselle kehittää toimintaansa.

Kasvua lisäävää rakennemuutosta vauhditetaan edistämällä tervettä kilpailua. Tarvitaan uusia yrityksiä, muutosturvaa ja mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Työmarkkinoiden toimivuus ja työvoiman tarjonta on turvattava talouskasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Yritystuki ei myöskään saa olla estämässä rakennemuutosta. Tuki on suunnattava ensisijaisesti yrityksille, jotka hakevat kasvua ja panostavat kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen ja tavoittelevat arvoketjussa entistä vaativampia tehtäviä. Elinkeinopolitiikan on edistettävä myös pääomamarkkinoiden kehittymistä.

Teolliset työpaikat perustuvat korkealle osaamiselle

Nykypäivän kansainväliset yritykset voivat hajauttaa toimintojaan maantieteellisesti hyvin helposti. Samalla ne voivat valita, missä ne lopulta näyttävät liiketoimintansa tulosta.

– Työn tuottavuuden kehittäminen talouden kaikilla sektoreilla on tärkeää. Samalla entistä useamman yrityksen on suunnattava toimintansa ulkomaisille markkinoille. Yritysten tulisi kehittää toimintaansa kohden kansainvälisten arvoverkostojen arvokkaimpia osia. Suomalaisella osaamisella tämä on mahdollista, työministeri Lauri Ihalainen arvioi.

Kansainvälistä menestystä tavoittelevien yritysten arvonluonnin ei aina tarvitse perustua tuotannolliseen tai edes palveluita myyvään liiketoimintaan. Koordinaatio-osaaminen ja digitalisaation sekä aineettomien oikeuksien hyödyntäminen avaavat monia uusia ansaintakeinoja.

Lisääntyvät osaamisvaatimukset korostuvat kilpailussa korkean tuottavuuden teollisista työpaikoista. Teollisuuden ja palvelujen työpaikat kehittyvät rinnakkain ja molemmat ovat keskeisiä Suomen hyvinvoinnin kehityksen kannalta.

Linjaus on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.tem.fi/julkaisut

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.