Kainuun hallintokokeilu päättyi vuoden 2012 lopussa. Kainuun hallintokokeilun viimeinen seurantaraportti on julkaistu. Raportissa kuvataan palveluiden kehitystä eri sektoreilla kokeilun aikana sekä kokeilun hyviä käytäntöjä. Lisäksi raportissa kerrotaan kokeilun päättymiseen liittyneistä syistä syksyllä 2012 tehdyn sähköpostikyselyn tuloksien pohjalta.

Kainuun hallintokokeilu käynnistyi vuoden 2005 alussa. Kokeilussa ovat olleet mukana kaikki Kainuun kunnat lukuun ottamatta Vaalan kuntaa. Kainuun hallintokokeilussa maakunta on huolehtinut sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä toisen asteen koulutuspalveluista. Lisäksi maakunta on vastannut maakunnan yleisestä elinkeinopolitiikasta sekä maakunnan suunnittelusta ja Kainuun alueen kehittämisestä. Sosiaali- ja terveystoimen osalta maakunta on vastannut terveydenhuollosta kokonaan sekä pääosasta sosiaalihuollon palveluja. Koulutuksen osalta maakunta on vastannut sekä lukio- että ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuis-koulutuksesta. Ylintä päätäntävaltaa kokeilussa on käyttänyt kunnallisvaalien yhteydessä valittu maakuntavaltuusto.

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/20130221Kainuu/name.jsp

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.