Helsingin Sanomat esittää rajua kritiikkiä 23.2.2013 autojen päästö- ja kulutustietojen ilmoittamisesta. HS:n mukaan viherpesu alkoi todenteolla kaksi vuotta sitten, kun Suomessa siirryttiin CO2-perusteiseen ajoneuvoveroon. Maailmassa valmistetaan vuosittain 80 miljoonaa autoa, joista noin 100 000 myydään Suomessa. Tähän nähden olisi aika erikoista, että globaali autoteollisuus kaunistelisi kulutus- ja päästölukuja Suomen ajoneuvoveromuutoksen takia.

Kulutus- ja päästötiedot perustuvat auton EY-tyyppihyväksynnässä edellytettäviin, EU-tasolla säädettyihin erillisdirektiiveihin, joissa määritellään standardoidut laboratorio-olosuhteissa tehtävät testit. Autovalmistajat voivat määritellä testin aikaisia ilmanvastuksia ja vierintävastuksia direktiivin sallimissa rajoissa.

Tämä autojen teknisistä tiedoista ilmenevä EU-kulutustieto on ainoa virallinen ja yhteismitallinen vertailupohja automallien ja niiden eri versioiden välillä. Mittaus perustuu EC 2000 –ajosykliin (European Driving Cycle), jonka perusteella saadaan kaupunki-, maantie- ja EU-yhdistetyn kulutuksen lukemat.

Autolle ilmoitetut ja Suomessa verotuksenkin perusteena käytettävät päästö- ja kulutustiedot eivät siis perustu autovalmistajan itse tekemiin testeihin. Testi on kaikille autoille ja valmistajille sama. Tyyppihyväksyntäviranomainen valvoo tuotannon vaatimustenmukaisuutta eli tuotannossa olevan auton kulutus ei voi poiketa direktiivin mukaisessa kulutustestissä olleesta autosta.

Autolehtien testikulutukset eroavat usein EU-kulutusarvoista. On muistettava, että testikulutus ja kulutustesti ovat kaksi eri asiaa. Tärkein syy lehtien testikulutuksen ja ilmoitetun EU-kulutuksen eroihin on se, että lehtien kulutustesteissä on paljon mukana sellaista käytännön ajo-olosuhteiden ja suorituskyvyn testaamista, joka EU-testimenetelmässä on vakioitu tai se puuttuu.

Saksalaisen Auto, Motor und Sport -lehden vuosina 2011-2012 tekemässä 63:ssa kulutustestissä yli puolet autoista joko alitti tai pääsi EY-tyyppihyväksyntätestin mukaiseen kulutustulokseen.

Taloudellisella ajotavalla, ajon painottuessa direktiivien mukaisessa suhteessa kaupunkiin ja maantielle, voidaan valmistajan ilmoittamat kulutuslukemat saavuttaa. Kyseessä on saavutettavissa oleva minimikulutus. Loppu on kiinni ratin ja penkin välistä. 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.