Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori pitää myönteisenä, että Fennovoima Oy:n ydinvoimalahanke etenee. Yrityksen päätös suorien neuvotteluiden aloittamisesta yhden laitostoimittajan kanssa sekä mahdollisen keskisuuren reaktorin vaihtoehdon kartoittamisesta nopealla aikataululla vie hanketta askeleen eteenpäin edistäen samalla sitä, että rakentamislupahakemus olisi mahdollista jättää valtioneuvostolle periaatepäätöksen mukaisesti 1.7.2015 mennessä.

Vapaavuori toteaa olevan varsin ymmärrettävää, että Fennovoiman omistussuhteissa tapahtuneen muutoksen jälkeen yritys haluaa selvittää myös pienemmän reaktorin vaihtoehtoa. Samalla hän kuitenkin korostaa, että valtio ei ole osapuoli ydinvoimahankkeiden luvanhaltijoiden ja laitostoimittajien välisissä neuvotteluissa.

– Valtiovalta ottaa kantaa Fennovoiman hankkeeseen rakentamisluvan käsittelyn yhteydessä. Ottaen lisäksi huomioon, että Fennovoima vasta kartoittaa uusia vaihtoehtoja, valtio ei tässä vaiheessa katso aiheelliseksi ryhtyä oma-aloitteisesti selvittämään erilaisten vaihtoehtojen oikeudellista asemaa, toteaa Vapaavuori.

Vapaavuori muistuttaa, että laitostoimittajan mahdollisesta muutoksesta ja teholtaan aiottua pienemmästä laitoksesta seuraava mahdollinen oikeudellinen riski on Fennovoimalla.

– Mikäli Fennovoima on asiassa jossakinvaiheessa aloitteellinen, on työ- ja elinkeinoministeriö luonnollisesti valmis arvioimaan hankkeeseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä yhdessä yhtiön kanssa ottaen kuitenkin huomioon, että ydinenergialaki ei mahdollista sitovan ennakkokäsityksen antamista asiassa.

Vapaavuori korostaa, että ydinvoimaloille asetetut tiukat turvallisuus- ja laatuvaatimukset ovat ensiarvoisen tärkeitä ja samat kaikissa eri vaihtoehdoissa.

– Suomalaiset turvallisuus- ja laatuvaatimukset koskevat kaikkia mahdollisia laitosvaihtoehtoja riippumatta niiden koosta ja toimittajasta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.