Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajien tietoon on tänä vuonna tullut työntekijän vakavaan loukkaantumiseen johtanut tapaturma lumenpudotustyön yhteydessä, kun työntekijä putosi maahan siirtyessään talotikkailta tasakatolle. Myös ilman turvavaljaita työskentelyä on jouduttu kieltämään. Katolla tehtävän lumenpudotustyön vaaroja voidaan vähentää ennalta harkitulla työtavalla ja tarkoitukseen sopivilla turvalaitteilla.

Työnantajan velvollisuus on etukäteen selvittää ja suunnitella, että katolla pystyy työskentelemään turvallisesti. Ensinnäkin katolle on oltava turvallinen pääsy. Ellei pääsyä katolle ole järjestetty sisäkautta ja talotikkaiden avulla katolle siirtyminen ei ole turvallista, on katolle siirtyminen tehtävä henkilönostimen avulla. Katolla on oltava riittävästi ja riittävän lujia kiinnityskohtia putoamissuojainten köyden kiinnittämiseen, jotta työntekijän putoaminen katon reunan yli estyy. Jo voimakas nykäys valjaiden kanssa katon reunan yli pudotessa ja roikkuminen valjaiden varassa voivat aiheuttaa mm. verisuonivaurioita. Jos kiinteistön omistaja ei ole huolehtinut katolle riittävästi kiinnityskohtia tai turvallista siirtymistä katolle ja työntekijän turvallisuutta ei ole varmistettu, ei työnantaja saa päästää työntekijää katolle.

Lumenpudotustyössä on työntekijälle annettava putoamissuojaimet hänen työskennellessään kaltevalla katolla ja myös tasakatolla. Ennen työn aloittamista on varmistuttava, että työntekijä on riittävästi perehtynyt kyseessä olevaan työhön ja siihen liittyviin vaaroihin sekä osaa noudattaa työturvallisuusohjeita. Työn kuluessa on lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota työntekijän ohjaukseen ja valvontaan.

Lunta ja jäitä katolta pudotettaessa on katolle aina järjestettävä vähintään kaksi työntekijää. Lisäksi työ vaatii myös kolmannen henkilön, jonka tehtävänä on valvoa maassa, että putoava lumi ei aiheuta vaaraa tai vahinkoa ohikulkijoille. Alue tulee eristää lisäksi kulkuesteillä. Työtä on valvottava asianmukaisesti, jotta työntekijä voidaan hätätilanteessa välittömästi pelastaa.

Räikeissä ja toistuvissa korkealla työskentelyn turvallisuuden laiminlyöntitapauksissa työsuojeluviranomaisen ilmoitus poliisillekaan ei ole täysin poissuljettu. Työntekijän piittaamattomuus sovituista turvallisuusohjeista taas voi johtaa jopa työsuhteen päättämiseen työnantajan taholta.

Työsuojeluhallinnon sivuilla www.tyosuojelu.fi on tarkempia ohjeita lumenpudotuksen turvallisuudesta.

Työsuojeluhallinto: Reilut pelisäännöt työelämään, pidempiä työuria työsuojelulla ja asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.