Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta pitää perusteltuna ja puoltaa Suomen osallistumista EU:n koulutusoperaatioon Malissa. Suomi valmistautuu lähettämään Maliin enintään 12 sotilasta. Ulkoasiainvaliokunta korostaa ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden merkitystä koulutuksessa. Valiokunnan lausunto (UaVL 2/2013) valmistui perjantaina 22.2.2013.

Ranskan johtaman koulutusoperaation tehtävä on kouluttaa ja neuvoa Malin maavoimia. EUTM Maliksi nimetyn operaation tavoitteena on vahvistaa Malin asevoimien toimintakykyä siten, että ne pystyvät palauttamaan maan alueellisen koskemattomuuden ja vähentämään terroristiryhmien aiheuttamaa uhkaa. Operaatioon osallistuu yhteensä noin 500 sotilasta Euroopan unionin jäsenmaista.

Koulutusoperaatio järjestetään aidatussa ja suojatussa kohteessa, minkä arvioidaan vähentävän kouluttajiin kohdistuvaa uhkaa. Asiantuntijakuulemisten mukaan joukkojen omasuoja on riittävä. Puolustusvaliokunnan tavoin ulkoasianvaliokunta pitää välttämättömänä, että operaation omasuojaan ja terveydenhuoltoon liittyvät valmiudet, evakuointikyky mukaan lukien, ovat riittävällä tasolla ennen henkilöstön lähettämistä koulutuspaikkakunnalle.

Operaation arvellaan maksavan Suomelle noin 1,7 miljoonaa euroa.

Ulkoasiainvaliokunta käsitteli Malin tilannetta laajasti joulukuussa 2012 osana Sahel-mietintöään (UaVM 13/2012). Ulkoasiainvaliokunta totesi, että uhkakuvien monimuotoisuus ja valtioiden keskinäisriippuvuus merkitsevät, että Pohjois-Afrikan kehitys heijastuu yhä välittömämmin Euroopan turvallisuuteen ja kehitykseen. Osallistumalla kriisinhallintaan pyritään turvallisuuden vahvistamiseen ja uhkakuvien torjumiseen sekä kansallisten suorituskykyjen kehittämiseen.

Valiokunta toistaa aiemman esityksensä, että Malin kriisiin johtaneita syitä tulisi arvioida demokratian ja hyvän hallinnon toteuttamisen ja tukemisen näkökulmasta. Tämä on tärkeää, jotta vastaisuudessa esimerkiksi EU:ssa voidaan kehittää ja tukea kokonaisvaltaisempia toimintatapoja kestävämpien yhteiskuntarakenteiden vahvistamiseksi. Malin osalta ei tarpeeksi ajoissa kyetty näkemään yhteiskunnan haurauden merkkejä, vaan keskityttiin ehkä liiaksi ulkoisiin tunnusmerkkeihin, kuten vaalien järjestämiseen.

Valiokunnan lausunto on kokonaisuudessaan luettavana eduskunnan verkkosivuilla osoitteessa: http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/uavl+2/2013

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.