Viime viikolla Nairobissa YK:n ympäristöohjelman UNEPin hallintoneuvoston kokouksessa päätettiin perustaa uusi YK:n ympäristökokous, UN Environment Assembly. Päätöksellä edistettiin merkittävästi kesäkuussa 2012 pidetyn Rion kestävän kehityksen huippukokouksen toimeenpanoa. Ympäristöministeri Ville Niinistö osallistui kokoukseen ja oli keskeisessä roolissa uuden elimen perustamisessa.

“Päätös on merkittävä, koska maailmanlaajuisen ympäristöhallinnon vahvistamista on valmisteltu jo toistakymmentä vuotta. Näillä uudistuksilla viedään eteenpäin laajempaa ymmärrystä maapallon kantokyvyn rajoista, globaalin ympäristön tilasta ja keinoista ongelmien ratkaisemiseksi koko YK:ssa. Suomi on ollut yksi keskeisimmistä asian edistäjistä valmistelun aikana”, ministeri Niinistö toteaa.

Nairobissa hyväksytyn päätöksen mukaan UNEPin päätöksenteko vahvistuu monella tavalla. Jatkossa ministerit kokoontuvat joka toinen vuosi päättämään maailmanlaajuisesti tärkeistä ympäristöasioista. UNEPissa tehtävät linjaukset ohjaavat ympäristökysymysten nostamista esiin läpi koko YK-järjestelmän.

Samalla kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksia parannettiin maailmanlaajuisten ympäristöasioiden valmistelussa ja niiden päätöksenteossa. Uutta oli myös päätöksenteon tieteellisen pohjan vahvistaminen: uudessa YK:n ympäristökokouksessa ympäristöministerit perustavat päätöksensä entistä vahvemmin ympäristöongelmia koskevaan tuoreimpaan tieteelliseen tietoon. UNEP vahvistaa myös alueellista toimintaansa ja tukee maita kansallisten ympäristöohjelmien toteuttamisessa.

Uuden päätöksentekoelimen perustamisen lisäksi Nairobissa annettiin vahva tuki vihreän talouden kansalliseksi toimeenpanemiseksi edistämällä muun muassa resurssitehokkuutta, luonnonvaratilinpitoa ja vähähiilistä taloutta. Kokouksessa käynnistettiin myös mittava vihreän talouden kumppanuushanke, jolle Suomi antoi tukensa.

Lisäksi Nairobissa hyväksyttiin joukko muita Rion toimeenpanoa vauhdittavia päätöksiä liittyen muun muassa kestäviin kulutus- ja tuotantotapoihin, valtamerien suojeluun ja ympäristön kemikalisoitumisen vähentämiseen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.