Perustuslakivaliokunnan mietintö (PeVM 2/2013) tasavallan presidentin palkkion tarkistamisesta on valmistunut. Perustusvaliokunta puoltaa hallituksen lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Tasavallan presidentin palkkiota tarkistetaan nykyisestä 160 000 eurosta 126 000 euroon.
Lakiehdotukseen sisältyy siirtymäsäännös, jonka mukaan ennen lain voimaantuloa toimestaan eronneelle tasavallan presidentille maksettavan vuotuisen eläkkeen ja hänen jälkeensä myönnettävän perhe-eläkkeen määrään sovelletaan sen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Näin lainmuutoksella ei ole vaikutusta toimestaan eronneen tasavallan presidentin eläkkeen määrään.
Perustuslakivaliokunnan mietintö luettavissa osoitteessa: http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/pevm+2/2013

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi