Tarkkailuhaalareiden käyttöön liittyvät lainmuutostarpeet selvitetään oikeusministeriössä käynnissä olevan vankeuslain täsmentämisen yhteydessä. Vankeuslain säännösten täydentämistä koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa syksyllä 2013.

Rikosseuraamuslaitos on ilmoittanut luopuvansa tarkkailuhaalareiden käytöstä eduskunnan oikeusasiamiehen kannan mukaisesti 15.3.2013 alkaen. Tarkkailuhaalareiden hyväksyttävyys on parhaillaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) arvioitavana.

Tarkkailuhaalareita käytetään tilanteissa, joissa vangin epäillään kuljettavan kehossaan huumeita tai muita kiellettyjä aineita vankilaan. Haalareita on käytetty vähän ja ne ovat toissijainen valvontakeino.

Aiheesta lisää Justitia Fennican sivuilla

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi