Mielenterveyspooli käsitteli kokouksessaan julkisuudessa käytävää uskomushoitokohua. Mielenterveyspooli on huolissaan muun muassa Pirkko Jalovaaran toiminnasta, jossa saatetaan ihmisiä jopa hengenvaaraan. Mielenterveyspooli pitää järkyttävänä ajatusta, että Jalovaara saattaa ihmisiä sellaiseen uskoon, että fyysiset sairaudet, kehitysvammaisuus tai mielenterveysongelma aiheutuu ihmiseen tulleesta demonista.

Tällainen toiminta leimaa ja syyllistää mielenterveyskuntoutujia ja vammaisia. Syyllistäminen lisää ongelmia ja heikentää psyykkistä hyvinvointia. Toiminnalla myös rohkaistaan jättäytymään pois lääketieteellisistä hoidoista. Myös hädässä olevien ihmisten rahastaminen on eettisesti väärin.

Ongelmat ovat todellisia, mutta keinot vaarallisia 

Se, että ihmiset lähtevät hakemaan lohtua Jalovaaran tarjoamasta toiminnasta, kertoo, että yhteiskunta ei kykene tarjoamaan riittävää apua ihmisille. Yksinäisyys, riippuvuudet ja masennus ovat vakavia sosiaalipoliittisia ongelmia, joihin yhteiskunnan on pystyttävä nykyistä tehokkaammin vastaamaan.

Sääntelyä tarvitaan

Vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita selvittänyt työryhmä luovutti esityksensä ministeri Risikolle huhtikuussa 2009. Tämän jälkeen asia ei ole edennyt. Mielenterveyspooli kiirehtii toimenpiteitä, joilla uskomushoitoihin saadaan sääntelyä.

Mielenterveyspoolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Poolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Jäsenet:

Psykosociala Förbundet rf

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Mielenterveyden keskusliitto ry

Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry

Pirpana ry

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Suomen Fountain House -klubitalojen verkosto ry

Suomen Lastenpsykiatriyhdistys ry

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry

Suomen Mielenterveysseura ry

Suomen Psykiatriyhdistys ry

Suomen Psykogeriatrinen Yhdistys ry

Suomen Psykologiliitto ry

Tehy ry

Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry

Mielenterveysyhdistys HELMI ry

Suomen Skitsofreniayhdistys ry

Luova Hulluus ry

Mieli Maasta ry

Pysyvät asiantuntijajäsenet:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mielenterveysryhmä (THL)

Työyhteisöt ja -organisaatiot osaamiskeskus

Työterveyslaitos

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.