Tammikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa oli yhteensä 292 500 työtöntä työnhakijaa. Se on 34 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5 600 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa eli yhteensä 39 000. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 67 500, mikä on 9 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 109 600 eli 9 900 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Myös lomautukset lisääntyivät

Koko maassa oli lomautettuna tammikuun lopussa arviolta 40 000 henkilöä, mikä on 9 000 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Henkilökohtaisesti lomautettuja oli 5 700 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa eli yhteensä 25 000. Ryhmälomautettuja oli tammikuun lopussa 13 100 eli 2 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat myös lisääntyneet. Niiden mukaan on mahdollista, että 9 800 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 2 100 enemmän kuin vuosi sitten. Joulukuusta tulevien lomautusten määrä väheni 2 200:lla.

Uudet avoimet työpaikat vähenivät

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin tammikuun aikana 55 500 eli 4 400 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Kaikkiaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuussa avoinna 79 400 työpaikkaa, mikä on 6 100 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisissa palveluissa oli tammikuun lopussa 100 000 henkilöä, mikä on 8 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli tammikuussa 6 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 66,9 prosenttia, mikä oli sama kuin viime vuoden tammikuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 228 000, mikä oli 25 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,7 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja ryhmälomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa henkilökohtaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lisätietoja tilastojen eroista: www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_002.html

TEM:n Työllisyyskatsaus on luettavissa ministeriön verkkosivuilla osoitteessa:

www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Ryhmälomautusten erillisseurannan tiedot löytyvät osoitteesta:

www.tem.fi/ryhmalomautusseuranta

Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus:

www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.