Valtiovarainministeriö on teettänyt ns. veropuun koko julkisen talouden menojen jakaantumisesta. Julkinen talous koostuu Suomessa valtiosta, kunnista ja kuntayhtymistä, Ahvenanmaan maakuntahallinnosta sekä työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista.

Veropuusta käy ilmi, että julkisen talouden menot vuonna 2011 olivat yhteensä 104 miljardia euroa, josta sosiaaliturvan menot olivat lähes puolet eli 45 miljardia euroa. Terveydenhuollon menot olivat 15 miljardia euroa.  Valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen hallintomenot olivat 12 miljardia euroa, samoin koulutusmenot.

Tulot koostuvat pääosin kotitalouksien ja yritysten maksamista veroista.

Esitys pohjautuu Tilastokeskuksen vuosittain päivittämään  Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin -tilastoon, joka on kansainvälisesti vertailukelpoinen. Veropuuta on tarkoitus päivittää vuosittain. Esitys on tehty myös ruotsiksi ja englanniksi. Sen on toteuttanut Hahmota Oy.

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20130226Mitaesa/veropuu_julkisyhteisot2011.pdf

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.