Kuusakosken purkuliiketoiminta-yksikkö on saanut Espoon Kauklahden hallipalon jälkisaneerauksen valmiiksi. Tuli tuhosi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 12.2 -13.2. Kuusakoski Oy:n Espoon Kauklahden palvelupisteessä elektroniikkaromun varastointi- ja käsittelyhallin. Raivaustyöt palaneessa hallissa aloitettiin poliisiviranomaisen luvalla 19.2.

Sammutusvesiä pääsi valumaan piha-alueelta myös viereiseen Espoonjokeen, minkä johdosta Kauklahden hallipalon seurauksena alueen kaivojen ja vesistöjen kuntoa tarkkaillaan pitkään. Palo ei ole aiheuttanut merkittäviä vesistövaikutuksia. Muutamia haihtuvia yhdisteitä jokivesissä on esiintynyt, mutta muun muassa toisella tarkkailukerralla jo ensimmäistä vähemmän.  ”Ensimmäisinä otetuissa vesinäytteissä ei havaittu mitään hälyttävää”, Uudenmaan ELY-keskuksesta kerrotaan, He tiedottavat uudelleen asiasta, kun kaikki näytteet ovat valmistuneet.

Kuusakosken sähkö- ja elektroniikkaromunkäsittely on siirretty eri toimipisteisiin Suomessa, jotta kaikki kerätty elektroniikkaromu saadaan käsiteltyä.  Yhtiö on palkannut määräaikaista lisätyövoimaa SER-romun käsittelyyn. Yhtiössä ei ole vielä päätetty mahdollisen uuden käsittelyhallin rakentamisesta Espooseen.

Kuusakosken Kauklahden toimipiste on avoinna normaalisti arkisin klo 8.30 – 17.

Kuusakoski on pohjoisen Euroopan johtava kierrätyspalveluja tarjoava yritys. Vahvuus perustuu materiaalin, kierrätyksen ja ympäristöteknologian osaamiseen, mikä on syntynyt kymmenien vuosien aktiivisen kehityksen tuloksena. Kuusakoski on myös Pohjoismaiden suurimpia purkuliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä. Uusin liiketoiminta-alue on materiaalikiertoon kelpaamattomien, energiaa sisältävien jakeiden valmistaminen polttoaineeksi.  Kuusakoski Group Oy:n liikevaihto vuonna 2011 oli 980,4 M€ ja se työllistää noin 3300 henkilöä. Yritys on perustettu vuonna 1914.

http://www.kuusakoski.fi/

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.