Vuonna 2012 työmarkkinatukea saaneista 30 % sai etuutta koko vuoden ajan. Kaksi kolmesta viime vuonna tukea saaneesta oli saanut sitä myös edellisvuonna.

Kela maksoi työmarkkinatukea viime vuonna 216 700 henkilölle. Korvattujen etuuspäivien määrällä mitattuna työmarkkinatuki oli yleisin työttömyysetuus, vaikka vuoden aikana ansiopäivärahaa sai useampi (274 500) kuin työmarkkinatukea. Keskimääräinen maksettu työmarkkinatuki oli 720 e/kk ja ansiopäiväraha 1 390 e/kk.

Työmarkkinatuki on monelle työttömälle pysyvä tulonlähde. Vuonna 2012 työmarkkinatukea saaneista 30 % sai sitä koko vuoden ajan. Kaksi kolmesta vuonna 2012 tukea saaneesta oli saanut sitä myös edellisvuonna. Alle 25-vuotiaat ovat työmarkkinatuella usein vain lyhyen aikaa. Iäkkäät työmarkkinatuen saajat ovat tyypillisesti pitkäaikaistyöttömiä, ja heistä osa on elänyt tuella monia vuosia.

Vuoden 2012 alussa tehty työttömyyden perusturvan tasokorotus kasvatti valtion lisäksi myös kuntien menoja. Kunnat ovat vuodesta 2006 lähtien rahoittaneet puolet työttömyysajan työmarkkinatuesta, jos tuen saaja on saanut työmarkkinatukea 500 päivältä. Vuonna 2012 kuntien osuus työmarkkinatukimenoista oli 177 miljoonaa euroa, 24 % enemmän kuin vuonna 2011.

Kaikkiaan työttömyyskassat ja Kela maksoivat viime vuonna työttömyysturvaetuuksia 3,5 miljardia euroa. Lisäystä vuoteen 2011 oli 12 %, mikä johtui pääosin perusturvan tasokorotuksesta.

Lue lisää tilastokatsauksesta:

Työttömyysturvaa maksettiin 400 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.