Raha-automaattiavustusten jakaminen on siirtymässä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vastuulle. Tähän saakka avustusten jakamisesta on päättänyt valtioneuvoston yleisistunto.  Lisäksi joistakin haku- ja valvontamenettelyyn liittyvistä määräajoista säädettäisiin jatkossa valtioneuvoston asetuksen sijaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.  Hallitus antoi eduskunnalle asiaa koskevan esityksen keskiviikkona 27. helmikuuta 2013.

Muutokset yksinkertaistaisivat raha-automaattiavustusten hakumenettelyä ja päätöksentekojärjestelmää sekä tehostaisivat avustusten käytön valvontaa. Samalla selkenisivät STM:n ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) roolit avustusjärjestelmässä.

Uudistus mahdollistaisi sen, että avustuksia voitaisiin jatkossa myöntää useammin kuin kerran vuodessa. Avustushaut voisivat olla jatkuvampia tai teemahakuja. Hakuajoista säädettäisiin myöhemmin annettavalla STM:n asetuksella.

Lakia sovellettaisiin vuodesta 2014 alkaen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

http://www.stm.fi/vireilla/rahoitus_ja_avustukset/raha-automaattiavustukset

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.