EU:n työ- ja sosiaaliministerit kokoontuvat Brysselissä 28.2.2013. Neuvoston aiheena on muun muassa vuoden 2013 työllisyyspolitiikka. Lisäksi ministerit tapaavat Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuyin ja keskustelevat talous- ja rahaliitto EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehittämisestä. Suomea kokouksessa edustaa työministerin valtiosihteeri Janne Metsämäki.

Eurooppa-neuvosto sopi viime vuoden lopussa, että Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:n kehittämisessä tulee ottaa huomioon sosiaalinen ulottuvuus, erityisesti työllisyyden nostaminen ja köyhyyden torjunta. Suomen mielestä näiden toimien tulee olla EU:n ytimessä.

Suomi pitää tärkeänä keskustelua EMUn sosiaalisesta ulottuvuudesta. Suomi ei kuitenkaan pidä tarpeellisena uusien prosessien tai välineiden perustamista. Sen sijaan olemassa olevia välineitä pitäisi hyödyntää myös EMU:n kehittämisessä.

Neuvoston on tarkoitus hyväksyä suositus nuorisotakuun perustamiseksi siten, että jäsenvaltioiden tulisi tarjota nuorille esimerkiksi työtä tai koulutusta neljän kuukauden kuluttua työttömyyden alkamisesta. Suomi tukee neuvoston suositusta sekä pitää mainittua neljän kuukauden määräaikaa hyvänä EU-tason tavoitteena.

Neuvosto hyväksyy myös vuotuisen kasvuselvityksen, työllisyysraportin ja jäsenvaltioiden vuoden 2013 työllisyyspolitiikan suuntaviivat. Suomi pitää komission kasvuselvitystä hyvänä pohjana myös jäsenvaltioiden työllisyyden hoitoa ja työmarkkinoita koskevien uudistustarpeiden näkökulmasta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.