Itämeren parlamentaarikkokonferenssin BSPC:n Vihreä kasvu ja energiatehokkuus -työryhmä kokoontuu Bergenissä Norjassa perjantaina 1.3.2013. Kansanedustaja Christina Gestrin (r.) esittelee työryhmälle Suomessa hyviksi havaittuja keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Gestrin kertoo muun muassa Vaasan ja Lahden energiaklustereista sekä Tekesin ja Motivan toiminnasta kestävän kehityksen edistämiseksi. Itämeren alueen kansanedustajille esitellään myös Suomen ympäristökeskuksen Kohti hiilineutraalia kuntaa eli Hinku-hanketta ja energiaviisaan rakentamisen ERA17-toimintaohjelmaa.

Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Green Growth and Energy Efficiency -työryhmä perustettiin Helsingissä pidetyssä Itämeren parlamentaarikkokonferenssissa elokuussa 2011. Työryhmän tehtävänä on miettiä energiatehokkuuden ja kestävän kasvun yhdistämistä ja valmistella asiaa koskevia suosituksia BSPC:n tulevia kokouksia varten.

Itämeren maiden parlamentaarikkojen yhteistyön tavoitteena on parantaa alueen elinolosuhteita ja Itämeren ekologista tilaa, vahvistaa yhteistä identiteettiä ja tehdä esityksiä hallitustenväliseen Itämerineuvoston puitteissa tapahtuvaan yhteistyöhön.

Yhteistyöhön osallistuvat Itämeren ympärysmaiden kansallisten parlamenttien lisäksi myös alueelliset parlamentit kuten Karjalan tasavallan parlamentti, Schleswig-Holsteinin osavaltion parlamentti ja Ahvenanmaan maakuntapäivät sekä alueellisia järjestöjä kuten Pohjoismaiden neuvosto ja Baltian parlamentaarinen yleiskokous. Itämeren parlamentaarikot kokoontuivat ensimmäisen kerran vuonna 1991 Suomen aloitteesta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.