Vantaan kaupungin ympäristökeskus ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) havaitsivat helmikuussa 2013, että Vantaan Krakanojaan pääsee hulevesien mukana rasvaista, haisevaa jätevettä. Selvityksessä päästölähteeksi löytyi HK Ruokatalo Oy:n tehdaskiinteistö.

Uudenmaan ELY-keskus on laitoksen valvojana tiistaina 26.2. lähettänyt HK Ruokatalo Oy:lle kirjeen, jossa sitä kehotetaan lopettamaan jätevesipäästö hulevesiviemäriin välittömästi ja ilmoittamaan jätevesipäästön lopettamisesta sekä ELY-keskukselle että Vantaan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Yhtiötä on lisäksi kehotettu puhdistamaan likaantuneet hulevesiviemärit Krakanojaan asti. Puhdistamisesta on ennen toimenpiteitä esitettävä suunnitelma Uudenmaan ELY-keskuksen ja HSY:n hyväksyttäväksi. Yhtiön on lisäksi selvitettävä jätevesipäästön aiheuttamat vaikutukset Krakanojassa sekä esitettävä suunnitelma Krakanojan kunnostamisesta Uudenmaan ELY-keskukselle.

Krakanoja on noin neljän kilometrin mittainen, vahvasti lähdevaikutteinen, alkuperäisessä uomassaan mutkitteleva puro.  Krakanojan alajuoksu on nimetty maakunnallisesti merkittäväksi luontokohteeksi. Yläjuoksu on paikallisesti merkittävä luontokohde. Lisäksi Krakanoja on meritaimenen lisääntymispuro.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.