Tuomio 28.2.2013: Syyntakeisena tehdyt kaksi murhaa, seitsemän murhan yritystä ja vaaran aiheuttaminen 26.5.2012

Hyvinkään käräjäoikeus on tänään tuominnut Eero Hiltusen (s.1993) syyntakeisena 26.5.2012 tehdyistä kahdesta murhasta, seitsemästä murhan yrityksestä ja vaaran aiheuttamisesta elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

Asian käsittely

Syyttäjä on vaatinut Eero Hiltuselle rangaistusta kahdesta murhasta, seitsemästä murhan yrityksestä ja vaaran aiheuttamisesta. Syyttäjän mukaan Eero Hiltunen oli ollut teon tehdessään täydessä ymmärryksessä ja hänet tulee tuomita elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Asianomistajat ovat yhtyneet syyttäjän rangaistusvaatimukseen.

Eero Hiltunen on myöntänyt menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla, mutta hän on katsonut syyllistyneensä kahteen tappoon, seitsemään tapon yritykseen ja vaaran aiheuttamiseen. Hän on vaatinut, että rangaistuksen määräämisessä sovellettaisiin rikoslain 6 luvun 8 §:ssä säädettyä lievennettyä rangaistusasteikkoa. Pyyntöään Hiltunen on perustellut sillä, että hän on ollut teot tehdessään 18-vuotias, mutta hän ei ole kuitenkaan ollut henkisesti täysi-ikäisen tasolla vaan hän on ollut henkisesti lapsen tai nuoren tasolla. Lisäksi mielentilatutkimuksessa esitetyt seikat viittaavat Hiltusen alentuneen syyntakeisuuden suuntaan. Hiltunen on esittänyt, että sanotut seikat yhdessä puhuvat sen puolesta, että rangaistuksen määräämisessä voidaan soveltaa lievennettyä rangaistusasteikkoa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.