Kuluttajaliitto vaatii, että Suomen kansalliseen lainsäädäntöön kirjataan ravintolaruuassa käytettävän lihan, kalan ja siipikarjan alkuperämaan merkitsemisvelvoite.

Viimeaikainen kohu elintarvikkeiden ympärillä on yhä voimakkaammin nostanut esille suomalaisten kuluttajien halun ja oikeuden saada tietoa ruuan alkuperästä. EU-komissio on painostuksen alla nopeuttamassa jalostettujen elintarvikkeiden osalta lihan alkuperän ilmoittamista käsittelevän täytäntöönpanosäädöksen julkaisua. Kuluttajaliitto vaatii monien muiden EU -maiden ja eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen kanssa laajaa lihan alkuperämerkintävelvoitetta jalostetuille elintarvikkeille aiottua nopeammassa aikataulussa.

Kuluttajat haluavat myös tietää ravintolaruuan alkuperästä. Vain harvoin tieto ravintolaruuassa käytetyn lihan, kalan ja siipikarjan alkuperästä on esillä, ja kysyttäessä edes tarjoilijat eivät sitä usein tiedä. EU-lainsäädäntö ei merkintää velvoita, vaan asia on jokaisen maan päätettävissä. Keskustelu on Suomessa jo käynnistynyt. Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry vaatii, että Suomen kansalliseen lainsäädäntöön kirjataan ravintolaruuassa käytettävän lihan, kalan ja siipikarjan alkuperämaan merkitsemisvelvoite.

Kuluttajien mahdollisuudet saada tietoja tuotteen alkuperästä ovat tällä hetkellä heikot ja luottamus pakkausmerkintöjen oikeellisuuteen ovat horjuneet. Nyt elintarviketeollisuudella on vastuu vakuuttaa kuluttajat siitä, että tuotteet ovat sitä mitä pakkauksissa ilmoitetaan. Lainsäädännön mukaan elintarvikkeiden alkuperä on ilmoitettava, jos sen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa kuluttajaa harhaan. Kuluttajalla on oikeus tehdä tietoisia valintoja. Vain tietoisia valintoja tekemällä kuluttajat voivat vaikuttaa ruokaketjuun ja ruokatarjontaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.