Kuntien kannalta on merkittävää, että hallitus päätti asettaa tulevassa kehysriihessä ministeriökohtaiset tavoitteet kuntien velvoitteiden vähentämiseksi ja samalla päätti kuntien normitalkoiden jatkamisesta. Näissä asioissa tarvitaan rohkeita ratkaisuja, jotta kuntien palveluja voidaan turvata ja tuottavuutta parantaa, arvioi Kuntaliitto hallituksen puoliväli-istunnon linjauksia.

Kuntaliitto katsoo, että hallituksen linjaukset ovat siinä määrin yleispiirteisiä, ettei kokonaisuudesta voi vielä tehdä lopullisia arviota ennen kehysriihen ratkaisuja maaliskuun loppupuolella.

Liitto pitää myönteisenä, että hallitus vahvisti ne peruslinjaukset, joiden avulla sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistustyöryhmä voi saattaa työnsä loppuun. Monet keskeiset kysymykset jäivät kuitenkin vielä ratkaisematta ja odottamaan työryhmän ehdotuksia ja tulevan kehysriihen päätöksiä. Myös kuntarakenneuudistusta koskevat ratkaisut jäivät kehysriiheen.

Kunnista ei valtion talouden tasapainottamisen maksajiksi

Hallituksen puoliväli-istunnon linjauksista ei käy ilmi, millä tavoin esitetyt toimenpiteet tullaan rahoittamaan. Kuntaliitto korostaa, että kunnista ei saa tehdä toimenpiteiden maksajia. Jo valtion aiempien päätösten seurauksena kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien leikkaus kasvaa siten, että vuonna 2015 leikkaukset ovat yli 1,1 miljardia euroa.

Uudet valtionosuusleikkaukset johtaisivat kunnallisveron korotuksiin ja kuntien lisävelkaantumiseen. Hallitus on linjauksissaan sitoutunut taittamaan valtion velan kansantuoteosuuden laskuun. Tätä ei saa toteuttaa kiihdyttämällä kuntien velkaantumista. Tavoitteena tulee olla koko julkisen talouden tasapainottaminen.

Kunnille ei myöskään saa siirtää valtion tehtäviä valtion alirahoituksen seurauksena. Näin on jo tapahtunut muun muassa vaikeasti työllistyvien aktivoinnissa ja liikenneinvestoinneissa.

Hallituksen linjaamien porrastettujen päivähoitomaksujen osalta Kuntaliitto korostaa, että lapsen hoitoajasta on lähtökohtaisesti sovittava toimintakausittain, jotta kunnilla on edellytykset suunnitella toimintansa siten, että palvelu on laadukasta ja vastaa aitoa hoidon tarvetta.

Homekorjausten työllistävä potentiaali unohtunut

Liitto pitää hyvänä, että hallitus tavoittelee linjauksillaan kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamista, toteutuessaan nämä kohentaisivat merkittävästi myös kuntien toimintaedellytyksiä.

Kuntaliitto on pettynyt, että valtio ei ole huomioinut liiton esityksiä kiirehtiä home- ja kosteusvaurioista kärsivien kunnallisten rakennusten peruskorjauksia. Jo tämän vuoden lisätalousarviossa kunnille tulee osoittaa 200 miljoonaa euroa näiden kohteiden kunnostamiseen valtion 20 prosentin rakennusaikaisella rahoituksella. Tämän työllistävä vaikutus olisi yli 15 000 henkilötyövuotta.

Matalan tuottavuuden työn kysyntää ja tarjontaa lisäävän toimenpidekokonaisuuden aloittaminen on kannatettavaa. Tärkeää on myös aloittaa toimenpideohjelmat osatyökykyisten henkilöiden työhön paluun ja työllisyyden edistämiseksi, sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tässä vaiheessa näiden toimenpidekokonaisuuksien vaikuttavuutta ei voida arvioida, sillä niiden sisällöt ovat määrittelemättä.

Myönteistä on, että asuntopolitiikkaan on valmistumassa toimenpidekokonaisuus, jolla kohtuuhintaisten asuntojen pulaa pyritään helpottamaan. Tavoitteeksi asetettu laajempi toimijakenttä edistää kohtuuhintaista asuntorakentamista. Asuntopoliittisten tukijärjestelmien kokonaistarkastelun ja kehittämisen kautta on mahdollista saada parannettua asuntomarkkinoiden toimivuutta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.